Školákom sa začínajú prázdniny – v  ZUŠ-ke ich po návrate čakajú nové podlahy

Chodby v  ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho v budove na Zimnej ulici č. 12 sa začali vynovovať ešte pred začiatkom jesenných prázdnin (30.10.-31.10.2019) a následnom štátnom sviatku i víkende. Od  26.novembra tam prebiehajú rekonštrukčno-údržbové práce, ktoré si vyžiadala rokmi opotrebovaná podlaha na chodbách. Preto sa vedenie ZUŠ rozhodlo zrealizovať tieto opravy hneď, ako to bolo vzhľadom na rozpočet a vyhodnotenie cenových ponúk, možné. Finalizácia pokládky podlahy je naplánovaná práve na tieto dni  – zrealizuje sa do 2. novembra.  Z tohto dôvodu bolo žiakom ZUŠ L. Mednyánszkeho v dňoch 28.11. a 29.11. 2019 udelené riaditeľské voľno.

Najlepšiu cenovú ponuku na vykonanie týchto prác pripravil živnostník p. Ján Ščigulinský. Bolo potrebné odstrániť staré povlakové podlahy z nášľapnej plochy, opraviť podklad, doplniť cementový poter a následne upraviť povrch samonivelizačným poterom.

Po dôkladnom vysušení náteru príde na rad montáž povlakových podláh. Vzhľadom na každodennú bezpečnosť pohybujúcich sa žiakov, ich rodičov i zamestnancov školy po týchto podlahách, nalepená bude vysoko odolná podlahovina z PVC Termofix. Rozpočtovaná suma rekonštrukčných prác je  2 994,50 eur.

Autor textu a fotografií: Mgr. J. Kubalová, riaditeľka ZUŠ L. Mednyánszkeho

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X