Autor článku Edita Svocáková

Koncert pre Vlaďku

Pevne veríme, že srdce nastavené pre potreby tých, ktorí zažívajú ťažšie životné obdobie, nám aj po Vianociach zostalo. Preto vás…

Čo ukrýva kostolná veža na našom námestí?

Spišskobeliansku vežu rímsko-katolíckeho Kostola svätého Antona v Spišskej Belej si všimli redaktori spoločenského týždenníka s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorí pripravujú cyklus o zaujímavostiach…

Výročia v roku 2019 v našom meste

175 rokov od narodenia Augusta Kaltsteina (10.12.1844-24.8.1921), významného rodáka, ktorý sa venoval speleologickému výskumu a dal vysekať vchod do Belianskej jaskyne,…

Burza hračiek pomohla

Dokázať vzdať sa svojho vlastníctva v prospech iných, ktorí to potrebujú viac ako my, je úloha ťažko zvládnuteľná pre mnohých dospelých,…

Nominácie na Športovca 2018 PSK do konca januára

Prešovský samosprávny kraj pripravuje vyhlásenie najúspešnejších športovcov kraja za rok 2018. Ocenených športovcov, ktorí dosiahli vlani najvýraznejšie výsledky, vyberie odborná komisia…