Hauskonzert v hostiteľskej obývačke Dr. Michala Greisigera

Kultúrna značka Hauskonzert sa od roku 2016 v našom meste  udomácnila a má svojich stálych priaznivcov. Posledný januárový utorok sa milovníci hudby stretli na doteraz piatom muzicírovaní  žiakov ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho pre širokú verejnosť. Tentokrát v dome mestského lekára z prelomu 19. a 20. storočia Dr. M. Greisigera. V súčasnosti je na prízemí tejto budovy múzeum venované životu, profesii i širokospektrálnym záujmom Dr. Michala  Greisigera. Poschodie slúži Mestskej knižnici v Spišskej Belej a zadná časť nehnuteľnosti je vyhradená na stretávky miestnych seniorov v dennom centre (klube dôchodcov). V domácnosti Dr. Greisigera – v prednej izbe – hudbychtivú návštevu  privítala hostiteľka – Eva Janusová, vedúca mestskej knižnice a zároveň lektorka v tunajšom múzeu, aby predstavila priestor,  ktorým sa celý večer mali rozliehať tóny dychových nástrojov – saxofónov, zobcových fláut, fláut – klavíra, akordeónov, huslí, cimbalu, basy, gitary, ľudského hlasu či dokonca čembala.

Priestory hostiteľskej domácnosti boli vskutku noblesné a taký bol aj program Hauskonzertu.  Odvíjal sa pod dramaturgicko-moderátorsko-interpretačnou taktovkou ,,otca“ oživenej tradície  rodinného podomového muzicírovania v rámci Hauskonzertov v našom meste multiinštrumentalistu Mgr. Michala Paľka, učiteľa v ZUŠ L. Mednyánszkeho.

Pri výbere skladieb tentoraz siahol po období hudobnej renesancie a klasicizmu od 17. až po začiatok 20. storočia, aby mohli zaznieť skladby svetobežníkov vtedajších čias, pochádzajúcich z Nemecka, Rakúsko-Uhorska, Holandska, známych i menej známych autorov, akými sú Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig van Beethoven, Ferdinand Heller,Dankl či  Béla Bartók. Do dramaturgického výberu vstúpil aj miestny polyhistor, evanjelický farár Samuel Weber, ktorého zápisky obsahujú aj notový zápis fanfáry venovanej v jeho dobe a z jeho iniciatívy skonštituovanému Dobrovoľnému hasičskému zboru v Spišskej Belej (1878). Ak sa pýtate, čo mali (v rámci výstavby koncertu) spoločné S. Weber a M. Greisiger, odpoveď je jednoduchá – peniaze. Dr. Michal Greisiger bol podporovateľom tunajšieho evanjelického zboru. Nuž a keďže dobrovoľní hasiči v našom meste v minulom roku oslavovali 140 rokov od vzniku ich združenia, zaradenie Weberovej fanfáry  v podaní časti dychovej sekcie Komorného orchestra našej ZUŠ-ky iste potešilo aj pozvaného veliteľa súčasných dobrovoľných hasičov Maroša Vaverčáka.

Koncertný formát tohto typu rodinného muzicírovania, ktorý bol bežný v 19. storočí po celej Európe, pokračoval interpretáciou aj takých skladieb v podaní žiakov našej ZUŠ-ky, ktoré boli kedysi v kategórii ,,populárna hudba“ a dnes už nie sú bežne počúvané. Zaznela napríklad renesančná sonatína pre gitaru, ktorá sa hrávala po večeroch, či gavota, tanec bežný v čase renesancie alebo  skladba pre flautu, hrávaná na európskych uliciach 17. storočia, ale aj tanec z cyklu 24 uhorských  tancov  od Bélu Bartóka. Zo známejších skladieb zaznela Beethovenova malá klavírna skladba Pre Elišku, ktorú zrejme hrávala aj manžela S. Webera, keďže mali doma klavír. Finále piateho Hauskonzertu patrilo Detskej ľudovej hudbe Belave, ktorá zahrala a zaspievala vianočnú polnočnú pieseň od S. Webera Heute hat Maria ausgekoren a spolu so sláčikovou sekciou Komorného orchestra ZUŠ-ky interpretovali výber ľudových piesní od Bélu Bartóka.

Zážitok z osviežujúceho zimného večera v poslucháčoch doznieval pri priateľských rozhovoroch po skončení Hauskonzertu pri čaji a koláčiku a plánoch na májové stretnutie pri tomto formáte koncertného stretnutia.

Môže Vás zaujímať...