Slávnosť svätého Antona – patróna Spišskej Belej a rímskokatolíckej farnosti

Pri príležitosti spomienky na svätého Antona „Veľkého“  Pustovníka, patróna  nášho rímskokatolíckeho kostola a tiež nášho mesta, sa konala v nedeľu 20. januára 2019 predpoludním slávnostná  svätá omša v tomto kostole v Spišskej Belej. Bohoslužbu  celebroval kežmarský dekan ThDr. ICLic. Ján Kuboš, PhD. spolu so správcom rímsko-katolíckej farnosti v Spišskej Belej ICLic. Jakubom  Grichom (OPraem) a správcom gréckokatolíckej farnosti v Ihľanoch (filiálka Spišská Belá) Mgr. Jánom Bočkajom.

Slávnostná svätá omša sa začala sprievodom primátora mesta Jozefa Kunu, poslancov mestského zastupiteľstva a zástupcov mestských spolkov –  MŠK Slavoj Spišská Belá,   Mestského poľovníckeho spolku Poľana, Dobrovoľného hasičského zboru Spišská Belá, Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, miestnych organizácií Slovenského orla, Slovenského zväzu chovateľov, SSS jaskyniarskej skupiny Spišská Belá, Slovenského rybárskeho zväzu a Zväzu protifašistických bojovníkov Spišská Belá. Na slávnostnej bohoslužbe sa zúčastnila aj farárka evanjelického cirkevného zboru a. v. v našom meste Mgr. Eva Germanová, PhD.

Bohoslužba odslúžená za celé naše mesto a  jeho obyvateľov sa niesla v duchu myšlienky  ,,Ovocím jednoty je porozumenie a pokoj”.  Na záver  svätej omše pán farár Jakub  Grich srdečne poďakoval  bývalému primátorovi  mesta Štefanovi Bieľakovi  za jeho pomoc a spoluprácu s rímskokatolíckou cirkvou v Spišskej Belej a novému primátorovi Jozefovi Kunovi zaželal veľa správnych rozhodnutí a mnoho síl v jeho novej náročnej práci.   Celebrujúcemu dekanovi Jánovi Kubošovi  sa dôstojný pán farár Jakub Grich poďakoval za  odslúženú  bohoslužbu.  Primátor nášho mesta Jozef Kuna sa poďakoval kňazom za slávnostnú bohoslužbu a vyjadril prianie, aby sa v tradícii tejto slávnosti pokračovalo aj v budúcnosti.

Po svätej omši nasledoval rovnaký slávnostný sprievod zúčastnených ako v úvode slávnosti, vedený primátorom mesta Jozefom Kunom a poslancami mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej. Slávnosť pokračovala v Belianskej vinárni spoločným slávnostným  obedom.

Text: Mgr. J. Neupauerová

Foto: T. Kováčik

  

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X