Autobusmi na východe Slovenska môžete od 1. februára 2019 cestovať lacnejšie

Problémy s parkovaním, prehustená premávka na cestách, kolóny a neblahé následky na životné prostredie, to všetko viedie kompetentných čoraz častejšie k realizácii opatrení, ktoré takéto prejavy zmiernia. Za krok smerujúci k motivácii východniarov, aby viac využívali  verejnú autobusovú dopravu, možno považovať aj aktuálne opatrenie prešovskej a košickej župy. Obe VÚC-ky  od 1. februára 2019 zaviedli  jednotný tarifný systém v prímestskej autobusovej doprave na celom východnom Slovensku.

            Cestovanie autobusmi sa oplatí hlavne rodinám, tehotným ženám a držiteľom Jánskeho plakety. Za jednosmerný víkendový lístok, teda v sobotu, nedeľu alebo štátny sviatok, zaplatí každý člen rodiny jedno euro bez ohľadu na precestovanú vzdialenosť.. Zľavu si môže uplatniť minimálne jeden rodič s jedným alebo viacerými deťmi do 15 rokov. Rodina tak môže ušetriť pri ceste nad 30 kilometrov. V súčasnosti stojí jednosmerný cestovný lístok nad 30 kilometrov 1,90 eur, jednosmerný zľavnený lístok 1,10 eur.

Zľava pre tehotné ženy od 1. februára 2019 znamená, že budú cestovať za 0,20 eur za každých (aj začatých) 50 kilometrov. Stačí, ak sa pri kúpe lístka preukážu čipovou kartou vystavenou dopravcom na základe tehotenského preukazu. Za rovnakú sumu sa od februára budú v prímestskej autobusovej doprave prepravovať aj držitelia zlatej Jánskeho plakety. Dopravca im poskytne zľavu po preukázaní plakety, na základe čoho dostanú cestujúci čipovú kartu. Cestovať za rovnakú sumu majú nárok aj občania nad 70 rokov.

V rámci zavedenia spoločnej tarify na východnom Slovensku sa tarifná vzdialenosť na prímestské autobusové linky rozširuje zo súčasných 100 na 200 kilometrov. Mení sa aj cena za prepravu batožiny a zvierat. Do 50 kilometrov je cena 0,20 eura, do 200 kilometrov je cena 0,50 eura. Súčasťou jednotnej tarify je aj zľava 0,10 eur pri prestupe do 30 minút medzi autobusovými spojmi zmluvných dopravcov PSK a KSK. Kraje zavádzajú aj ďalšiu novinku – pri vykonaní zachádzky autobusu cestujúci priplácať nebude. Zaplatí  rovnakú výšku cestovného ako keby cestoval bez zachádzky.

Všetky tieto opatrenia krajských samospráv majú viesť k zlepšeniu komfortu pri cestovaní a k zvýšeniu spokojnosti občanov s prímestskou autobusovou dopravou, lebo sa to oplatí. Podľa vyjadrenia Milana Majerského, predsedu PSK, snahou krajských samospráv na východe Slovenska je dostať viac ľudí z osobných automobilov do verejnej hromadnej dopravy. Perspektívne sa budú snažiť aj o integrovanie taríf MHD v oboch krajoch a Železníc Slovenskej republiky.

Viac tiež na odkaze: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/media/tlacove-spravy/tlacove-spravy-2019/doprava/od-februara-vstupuje-do-platnosti-jednotny-tarifny-system-psk-ksk.html

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X