Učebné pomôcky pre deti z rodín v hmotnej núdzi

Nie všetky deti vyrastajú v rodinách, kde rodičia dokážu zabezpečiť dostatok materiálnych potrieb a pomôcok, ktoré si vyžaduje plnenie školských povinností ich potomkov. Preto sa aj mesto Spišská Belá snaží, s využitím dostupných mechanizmov, pomôcť takýmto deťom.

Medializované ,,obedy zadarmo“ sú  od 1. januára 2019 jedným príspevkom na zníženie finančných výdavkov v rodinách s predškolákmi, od 1. septembra 2019 aj v rodinách, kde budú mať žiakov v základných školách. (Bližšie informácie na linke https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/ako-je-to-s-medializovanymi-obedmi-akoze-zadarmo/)

Zákon o dotáciách z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny však umožňuje zriaďovateľom škôl žiadať aj v roku 2019 dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením . Ide o finančný príspevok na úhradu učebných pomôcok – zošitov, písacích potrieb, učebníc a nevyhnutných individuálnych pomôcok pre predškoláka alebo pre žiaka základnej školy, ktoré potrebuje na prípravu a na vzdelávanie v materskej či základnej škole.

Kým v dotáciách za stravovanie došlo k zmenám, v dotácii na učebné pomôcky zmena nenastala. Rovnako ako v minulom roku, aj v tomto roku je dotácia na žiaka v ZŠ a dieťa v MŠ v sume najviac 33.20 €.

Podmienky pri podaní žiadosti a poskytovaní dotácie na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením nesplnil v spišskobelianskej materskej škole žiaden predškolák, ale v základných školách v našom meste splnilo podmienky až 65 žiakov. V ZŠ J. M. Petzvala 8 žiakov, v ZŠ M. R. Štefánika 27 a v Špeciálnej základnej škole v Spišskej Belej 30 žiakov. Pre tieto deti mesto Spišská Belá žiadalo poskytnutie dotácie na učebné pomôcky, o ktoré je zo sociálnych dôvodov v takýchto rodinách núdza.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X