Školské jedálne v našom meste nevaria z poľskej hovädziny

Naposledy v marci 2017 slovenské úrady riešili, potravinový škandál s hovädzím mäsom dovážaným z Brazílie, ktoré nespĺňalo hygienické štandardy na konzumáciu. Momentálne sa na verejnosť dostali zábery a praktiky niektorých poľských spracovateľov hovädziny, ktorí do obchodnej siete distribuovali mäso z uhynutých zvierat. Opäť sa teda natíska otázka, aký pôvod majú potraviny, ktoré kupujeme v obchodnej sieti, z akej kvality surovín varíme v domácnostiach a aké mäso na konzumáciu sa nám dostáva na stôl vo verejnom stravovaní.

Školský úrad v Spišskej Belej v tejto súvislosti vykonal neohlásenú kontrolu pôvodu surovín – aj mäsa, ktoré sú dodávané do školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá a z ktorých sa pripravujú jedlá pre stravníkov v týchto zariadeniach.  Vedúce oboch našich školských jedální – pri ZŠ M. R. Štefánika aj pri materskej škole – skonštatovali, že mäso, ktoré sa nakupuje do jedální sa nakupuje výhradne na Slovensku od slovenských dodávateľov. Každé mäso má v dodacom liste identifikačné údaje o krajine pôvodu, o tom, kde bolo zviera chované, kde zabité, referenčné číslo zvieraťa, kto je dodávateľ mäsa, vrátane dátumu balenia a dátumu minimálnej trvanlivosti.

Rešpektujúc prísne slovenské normy, ktoré platia pre prípravu jedál v školských jedálňach, sa na varenie pre deti a mládež používa prevažne čerstvé chladené mäso – predovšetkým bravčové a hovädzie. Jedálne si nemôžu dovoliť hazardovať so zdravím detí, preto nakupujú mäso výhradne od slovenských distribútorov. Už pri preberaní chladeného mäsa (keďže nejde o mrazené produkty) dokážu zhodnotiť senzorické vlastnosti mäsa – farbu, vôňu, elasticitu suroviny na varenie a samozrejme dôležitá je aj certifikácia slovenského chovu. Ryby a hydina sa vzhľadom na rýchlu kazivosť môžu podľa noriem nakupovať aj mrazené. Naše jedálne tak robia od slovenských dodávateľov, ktorí sú zodpovední za to, aby ponúkali deklarované kvalitné mäso.  V čase kontroly (4.2.2019) z mesta Spišská Belá  sa v ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika nenachádzalo žiadne ani chladené, ani mrazené hovädzie mäso s deklarovanou krajinou pôvodu Poľsko a rovnaká situácia bola aj v ŠJ pri Materskej škole, Mierová 1.

Mleté mäsá sa podľa slovenskej legislatívy do školských jedální nemôžu nakupovať vôbec. Ak sa do jedálnička v školskom stravovaní zaradí mleté mäso, obe jedálne si  ho z  čerstvého mäsa zhotovia samy.

Školské jedálne aj v našom meste sú pod sústavnou pravidelnou kontrolou štátu prostredníctvom Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Poprade. V tomto školskom roku (od septembra 2018) hygienici kontrolovali celý proces prípravy jedla v ŠJ pri  MŠ minulý piatok 1.2.2019, v ŠJ pri ZŠ M. R. Štefánika zatiaľ hygienici na kontrole neboli. Všetky doterajšie kontroly sa skončili so záverom, že školské jedálne dodržiavajú stanovené predpisy, nenakupujú mäso od rizikových dodávateľov (momentálne ide o bardejovskú firmu Cimbaľák, s. r. o.), a tak deti dostávajú na stôl jedlo, ktoré je pripravované a servírované ako zdravé, vyvážené a zdravotne v poriadku.  Preto školské jedálne podľa usmernenia zriaďovateľa musia od dodávateľov vyžadovať úradne overené rozhodnutie o schválení prevádzkovne ako bitúnku vydané Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR; čestné prehlásenie dodávateľa, že bude dodávať iba tovar od výrobcu, od ktorého dodal rozhodnutie o schválení bitúnku; kópiu udeleného platného certifikátu bezpečnosti potravín (IFS, BRC, ISO 14000) alebo Značku kvality SK alebo podobnej značky, ktorá má v systéme intenzívnejšiu kontrolu autorizovanou kontrolnou inštitúciou.

Suroviny, akými sú vajcia, mlieko či mliečne výrobky, sa  dodávajú do našich školských jedální výhradne z produkcie na  Slovensku (tak to uvádzajú údaje deklarované na ich obale).

Mestu Spišská Belá a obom školským jedálňam nie je ľahostajná kvalita potravín, z ktorých sa pripravuje jedlo deťom. Preto sa kladie dôraz na to, aby sme z našej strany zabezpečili potravinovú bezpečnosť tým, že sa v našich školských jedálňach varí prevažne zo slovenských komodít od  regionálnych producentov zemiakov, mäsa, mlieka, mliečnych výrobkov  so zaručenou kvalitou a dôverou, že sú seriózni a zdravie a bezpečnosť ľudí sú u nich nadradené nad bezohľadné ekonomické záujmy zisku za každú cenu.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X