Historický moment v dejinách Spiškobelianskeho spravodaja

V týchto dňoch dostávate zadarmo do schránok vašich domácností januárové číslo mestských novín. Mesto Spišská Belá ich vydáva od septembra 2003 pre svojich občanov. V priebehu nasledujúcich šestnástich rokov došlo bezpochyby k obsahovému aj dizajnovému napredovaniu.

Rok 2019 prináša ďalší progres.Od prvého čísla roku 2019 je Spišskobeliansky spravodaj tlačený  (okrem obálky) na recyklovanom papieri. Takýto papier sa vyrába bez chemickej bieliacej úpravy a je v súčasnosti jednoznačným riešením pre trvalo udržateľný život. Oproti výrobe papiera z dreva sa pri recyklovaní papiera o 35 % menej znečisťuje voda a až o vyše 70 % vzduch. V neposlednom rade sa výrobou ekologického tlačiarenského papiera dosahuje aj výrazná úspora energie. Jedna tona recyklovaného papiera zachráni zhruba 1 hektár storočného lesa!

Pevne veríme, že čitatelia nášho mesačníka ocenia pozitívny prístup mesta k životnému prostrediu.

Internetovú formu Spišskobelianskeho spravodaja 1/2019 nájdete na tomto odkaze: https://spisskabela.sk/wp-content/uploads/2019/01/Spi%C5%A1skobeliansky-spravodaj_01-2019.pdf

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X