Školy v našom meste vydávajú vzdelávacie poukazy

Už len dnes a zajtra majú základné a stredné školy na Slovensku čas na vydanie vzdelávacích poukazov na mimoškolskú činnosť svojim žiakom. Podľa zákona tak musia urobiť do 10. septembra 2019. Následne, do 25. septembra 2019, si žiak spolu s rodičmi vyberie konkrétne záujmové vzdelávanie a poukaz odovzdá škole alebo školskému zariadeniu, ktoré toto vzdelávanie poskytuje. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 eur (3,2 eura na 1 mesiac).

     Škola nemôže brániť svojim žiakom, aby poukaz použili v inej škole alebo  školskom zariadení. Môže ísť aj o centrá voľného času či základné umelecké školy. Žiak nie je povinný poukaz odovzdať žiadnemu poskytovateľovi záujmového vzdelávania. Apelujeme však na rodičov, aby podporovali záujmové vzdelávanie svojich detí, predovšetkým v našom meste, a odovzdali vzdelávací poukaz škole – ktorá ich použije na krúžkovú činnosť – alebo  CVČ. Nevyčerpané finančné prostriedky za neodovzdané vzdelávacie poukazy sa vracajú späť do systému – do rozpočtu rezortu školstva, ktorý o ich použití rozhoduje na centrálnej úrovni.

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X