Stredoškoláci môžu získať sociálne štipendium vo výške až 48 € mesačne

 Na sumu 47,98 eura vzrástla v tomto školskom roku maximálna výška štipendia pre stredoškolákov z rodín, ktoré poberajú dávky v hmotnej núdzi alebo ich príjem nepresahuje životné minimum. Úprava štipendia reaguje na zvýšenie sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa, ku ktorému došlo od 1. júla 2019.
Stredoškolské štipendiá poskytuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) s cieľom podporiť záujem žiakov zo sociálne slabšieho prostredia vzdelávať sa a získať stredoškolské vzdelanie.
Výška štipendia sa vypočítava na základe aktuálneho životného minima pre nezaopatrené dieťa. Je stanovená ako 50 % minima (žiaci s prospechom do 2,0 vrátane), 35 % (prospech do 2,5 vrátane), resp. 25 % tohto minima (prospech do 3,5 vrátane). V tomto školskom roku tak ide o sumy 47,98 eura, 33,59 eura, resp. 23,99 eura mesačne.
O štipendium môžu žiaci požiadať kedykoľvek v priebehu školského roka, podmienkou je, aby ich stredná škola mala podpísanú zmluvu s CVTI SR. O priznaní štipendia a jeho výške rozhoduje riaditeľ strednej školy.
Najvyšší počet štipendií bol v minulom školskom roku 2018/2019 vyplatený v Košickom (19 339) a Prešovskom kraji (18 054). Najmenej sociálnych štipendií sa vyplatilo v Trenčianskom (1276) a Bratislavskom kraji (954). Priemerná suma mesačného štipendia dosiahla úroveň 37,24 eura, čo predstavuje medziročne nárast o 1,13 eura.
Podrobné informácie o sociálnych štipendiách pre stredoškolákov, vrátane potrebných tlačív nájdete na internetovej stránke Centra vedecko-technických informácií SR – https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/informacie-o-skolstve/stredoskolske-stipendia/aktualne-informacie.html?page_id=9381.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X