Aktuality

Výročná schôdza belianskych rybárov

V sobotu 4. marca 2017 sa uskutočnila výročná členská schôdza Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Spišskej Belej. Zo 149 člennej základne…

Prvá zmena rozpočtu mesta na rok 2017

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom rokovaní dňa 2. marca schválilo aj prvú zmenu rozpočtu mesta na tento rok rozpočtovým…

Jarné upratovanie v Spišskej Belej

V našom meste budú počas piatka 31.03.2017 a soboty 01.04.2017, pristavené veľkoobjemové kontajnery pre predmety z domácností, ktoré pre ich…

Fašiangové posedenie dôchodcov

26. februára 2017 sa konalo v Kaštieli Strážky už dvanáste fašiangové posedenie pre dôchodcov. Tak ako aj po iné roky,…

Ekumenické stretnutie zástupcov troch cirkví

V nedeľu 19. februára 2017 sa popoludní uskutočnila ekumenická pobožnosť v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka v Spišskej Belej. Už na tradičnej každoročnej ekumenickej…