Pietna spomienka na ukončenie 2. svetovej vojny

V piatok 5. mája 2017 sme si v Spišskej Belej pripomenuli pietnou spomienkou 72. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. Oficiálne pripadá táto spomienka na 8. mája, kedy si Deň víťazstva nad fašizmom pripomínajú v Európe aj ostatné štáty starého kontinentu.

Popoludní sa pred mestským úradom stretli pri tejto príležitosti primátor mesta Štefan Bieľak so zástupcami mestského úradu a miestna organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Spišskej Belej (“SZPB”), aby si spoločne uctili tento významný deň. Spomienkovej slávnosti sa zúčastnili aj žiaci dvoch tried 2. stupňa Základnej školy J. M. Petzvala v Spišskej Belej. Spoločne si sprievod uctil túto udalosť položením kytice kvetov najprv pri pamätnej tabuli na budove mestského úradu a následne aj pri pamätníku obetí 2. sv. vojny – soche Partizána v parku pri evanjelickom kostole. V úvode odznela hymna Slovenskej republiky a následne sa prihovorila všetkým zúčastneným predsedníčka Miestnej organizácie SZPB Danka Lineková. Zúčastneným sa prihovoril aj primátor mesta, ktorý vo svojom príhovore zdôraznil, že práve pamätník partizána je symbolickým miestom, ktoré má pripomínať, aby sme nezabudli aké hrôzy a následky zanechala 2. svetová vojna. Zároveň dodal, že je smutné, ak téma fašizmu (neofašizmu) je aktuálna aj dnes po 72 rokoch, nakoľko je veľmi nebezpečné “oživovať” takéto názory a myšlienky. Ako doplnil, na problémy dnešnej doby a na ich nedostatočné riešenie by sme nemali poukazovať takýmto spôsobom.  V závere primátor mesta ešte dodal, že v meste máme ešte jedno pietne miesto a to hrob neznámeho sovietskeho vojaka na mestskom cintoríne.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X