Žiaci zo špeciálnej základnej školy na návšteve u našich hasičov

Vo štvrtok doobeda 4. mája 2017 hasičskú zbrojnicu v našom meste zaplnili žiaci zo Špeciálnej základnej školy v Spišskej Belej. Dobrovoľní belianski hasiči im ukázali priestory budovy zbrojnice i hasičskú techniku. Predseda našich hasičov Maroš Vaverčák prítomné deti stručne informoval o činnosti a úlohách hasičov a zároveň im názorne ukázal ako podať prvú pomoc v prípade potreby. Nadaní žiaci so sebou priniesli aj svoje kresby s požiarnickou tematikou a tie najlepšie boli odmenené malými pozornosťami. Pre deti to bol určite veľký zážitok, aj preto miestnym hasičom ďakujeme.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X