Žiaci ZUŠ úspešní vo viacerých súťažiach

Prihlásiť žiaka do súťaže si vyžaduje odvahu niesť vlastnú kožu na trh. Je za tým množstvo mravčej práce a pedagogického majstrovstva učiteľa, veľká trpezlivosť, snaha žiaka a tiež rodinné zázemie, pochopenie a obetavosť zo strany rodičov. Tešíme sa, že v tomto školskom roku podarilo vycestovať na súťaže hudobnému odboru (vo väčšom počte). Po úspechu na decembrovej cimbalovej prehliadke sme sa zúčastnili s dychovým a husľovým oddelením hneď na viacerých súťažiach v mesiaci apríl.

4.4.2017 sa konal 3. ročník súťažnej prehliadky v hre na dychových nástrojoch v Spišskej Novej Vsi . Zúčastnili sme sa so žiačkou Sárou Barlokovou z triedy p.uč. Michala Paľka. V hre na zobcovej flaute v lll. kategórii sa umiestnila vďaka svojmu brilantnému výkonu v zlatom pásme.

7.4.2017 sme sa zúčastnili 17. ročníka celoslovenskej interpretačnej súťaže základných umeleckých škôl v hre na husliach “Schneiderova Trnava” so žiakmi: Bibiana Macková (strieborné pásmo) – vyučujúca Annamária Paľko a Patrik Pataky (bronzové pásmo) –  vyučujúca Janka Šavelová.

21.4.2017 sme sa po prvýkrát v histórii školy zúčastnili Husľovej súťaže Rudolfa Országa v Kremnici, kde si to všimli aj porotcovia a vyzdvihli našu účasť a hlavne to, že aj v Spišskej Belej pod Tatrami sú šikovné deti. V l. kategórii súťaźili: Zuzana Beličáková (získala bronzové pásmo)Bibiána Macková (získala strieborné pásmo). Obe žiačky pripravovala vyučujúca Annamária Paľko. V II. kategórii súťažil Patrik Pataky (získal broznové pásmo) – vyučujúca Janka Šavelová.

Klavírny sprievod všetkým našim súťažiacim hrala p. riaditeľka Zuzana Pavličková.

Z každej súťaže si žiaci okrem diplomov a darčekov odniesli hneď po odohraní aj hodnotenie od odbornej poroty. Tieto hodnotenia si mohli vypočuť aj rodičia, ktorí sa súťaží zúčastnili s nami a zabezpečili dopravu našich malých účastníkov, za čo im patrí obrovské ĎAKUJEME.

Autor článku: Mgr. Zuzana Pavličková, riaditeľka ZUŠ v Spišskej Belej

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X