hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 6

DHZ Spišská Belá na cvičení záchranných zložiek okresu Kežmarok

V dňoch 28. 4. – 1.5. 2017 sa uskutočnilo Cvičenie záchranného systému okresu Kežmarok a Asociácie samaritánov SR a Rakúska pod názvom Field Training Exercise. Cvičenie sa konalo v obci Ľubica, v bývalom vojenskom priestore Javorina a aj tento rok sa tohto cvičenia aktívne zúčastnili dobrovoľní hasiči mesta Spišská Belá. Prvý deň si záchranné zložky vrátane našich hasičov museli vytvoriť provizórnu základňu s kompletným materiálnym a technickým vybavením tak, aby zasahujúci tím mohol fungovať samostatne v teréne min. 48 hodín. Téma cvičenia znela:
Činnosť orgánov štátnej správy, samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb, a integrovaného záchranného systému pri organizovaní a riadení opatrení na zabezpečenie záchranných prác pri ochrane obyvateľstva po vzniku mimoriadnej udalosti – povodne a požiar.

Prvou úlohu našich hasičov bolo pátranie po zranených osobách v blízkosti rozvodneného toku Ľubica a ich záchrana zo zaplaveného územia (ošetrenie a evakuácia). Spomínanú úlohu si vyskúšali hneď dva krát a to raz za denného svetla (od 17.00 do 21.00 hod.) a druhý krát za sťažených podmienok v noci za pomoci umelého osvetlenia (od 21.00 do 01.00). Obe úlohy spočívali v poskytnutí pomoci pri evakuácií zranených osôb z ťažko dostupného terénu a následne prevezenie pomocou člna do miesta záchrany.

Ďalšia úloha priniesla so sebou hneď niekoľko výziev. Po náročnej prvej úlohe, ktorá trvala takmer do jednej hodiny v noci, si hasiči dlho neoddýchli a boli zakrátko povolaní na ďalší zásah. Hlásenie znelo: Je potrebné materiálno-technicky zásobiť základňu samaritánov, ktorá sa nachádza v ťažko dostupnom teréne. V polovici cesty našich hasičov už čakali členovia tejto základne, aby im ukázali cestu do tábora. Počas toho sa však nečakane zranil jeden člen skupiny samaritánov a bolo ho potrebné bezpečne preniesť do tejto základne. Počas tejto cesty na základňu bola simulovaná prvá pomoc pri zástave srdca, epileptickom záchvate a pod.

Druhý deň cvičenia bol simulovaný rozsiahly lesný požiar v ťažko dostupnom teréne, kde sa vyskúšal jazierkový systém a vysokotlakové čerpadlá. Na zásah bolo použitých 250 m hadicového vedenia nášho DHZ. Uvedené cvičenie bolo výbornou skúsenosťou pre všetky zúčastnené záchranné zložky, ako aj pre našich dobrovoľných hasičov, ktorí si mohli vyskúšať svoju hasičskú techniku a koordináciu postupu viacerých záchranných zložiek. Predseda Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej Maroš Vaverčák vysoko oceňuje pripravenosť a odbornosť našich hasičov na dobrovoľníckej úrovni a týmto vyslovuje poďakovanie všetkým dobrovoľným hasičom, ktorí sa cvičenia zúčastnili.

 

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X