Do práce na bicykli pôjde až 11 belianskych tímov

Spišská Belá sa zapojila do 4. ročníka celoslovenskej kampane Do práce na bicykli. Kampaň má zábavnou formou podporiť rozvoj trvalo udržateľnej mobility v mestách a podnietiť samosprávy, aby vytvárali na svojom území vhodné podmienky na využívanie cyklistickej dopravy. Zároveň má motivovať aj zamestnávateľov, aby vytvorili vo svojich sídlach podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli.

V minulom ročníku sa do kampane zapojilo päť belianskych tímov a tento rok s potešením hlásime, že počet tímov sa zdvojnásobil! V máji sa rozhodlo chodiť do práce na bicykli krásnych jedenásť tímov a dokopy 32 Beľanov so športovým duchom. S radosťou dodávame, že firmy ako AT TATRY spol. s.r.o. a C.I.M.A. Slovakia, s.r.o., budú zastupovať hneď viaceré tímy!

Do súťaže, ktorá bude prebiehať celý mesiac máj 2017, sa zapojili tieto družstvá: Mestský úrad bude reprezentovať tím Separé a jeho členky Marta Grivalská a Alexandra Olekšáková, za Zariadenie opatrovateľskej služby v Strážkach budú pedálovať Alena Konkoľová, Žofia Dobešová a Marcela Sekerková v tíme Zoskárske hviezdy, do Kaštieľa Strážky pôjdu na bicykli za tím Kaštieľníci Michal Grivalský, Dominik Čupka, František Gemza a Lukáš Lisý. Zapojili sa znovu aj minuloroční víťazi z kežmarskej firmy PLASTIFLEX Slovakia, spol. s r.o. z tímu Plastiflex Matej Miko a Marián Andráš, ďalej srdečne vítame aj nováčikov z firmy Hengstler, s.r.o. Katarínu Stupeňovú a Jozefa Šterbáka a ich tím Vtáčatá, ako aj tím Domáci v zastúpení Jozefa Knapika a kolegu Petra z firmy TATRAPONK, s.r.o. Za AT TATRY spol. s.r.o. si zasúťažia dva tímy s ľubozvučným názvom Tatranky – za tím Tatranky 1 si zabicyklujú do práce Helena Neupauerová a Silvia Hlatká, v tíme Tatranky 2 si budú čerstvý májový vzduch cestou do práce vychutnávať Soňa Brijová, Mária Krajancová a Michaela Polovková. A napokon, C.I.M.A. Slovakia, s.r.o., môže byť na svojich zamestnancov právom hrdá, pretože do kampane sa zapojili až tri tímy reprezentujúce túto firmu. A teda v tíme Cimaci 1 budú bicyklovať Silvia Mindeková, Martina Gancarčiková a Vladimír Hohol s manželkou Mirkou, v tíme Cimaci 2 Viera Miklasová, Lucia Krišaková, Jana Štupaková a Eva Szekelyová, no a do tretice sa kampane zúčastní aj tím Cimaci 3 v zložení Ľudovít Ružička, František Pisarčík, Ján Lukáč s manželkou Oľgou.

Všetkým belianskym tímom prajeme veľa šťastne najazdených kilometrov v tejto súťaži!

Registrácia súťaže stále prebieha do 5. mája 2017 na stránke www.dopracenabicykli.eu. Evidenciu jázd do práce a z práce si budú počas mája robiť samotní účastníci prostredníctvom webovej stránky www.dopracenabicykli.eu. Na nej okrem celkového počtu kilometrov, ktoré najazdili na dvoch kolesách, budú mať možnosť porovnať sa s ďalšími tímami z rovnakého mesta či sledovať množstvo CO2, ktoré jazdou na dvoch kolesách ušetrili v porovnaní s autom. Najlepší cyklisti budú odmenení zaujímavými cenami.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X