Recyklačné symboly, resp. kam s odpadovým obalom?

Triedenie odpadu nie je žiadnou novinkou. Napriek tomu je pre spotrebiteľov niekedy ťažké rozhodnúť sa, kam odpadový obal patrí – do ktorej z farebných nádob. Pomôcť nám správne si vybrať majú tzv. recyklačné symboly.

Pri triedení odpadu sledujte značky, ktoré sú súčasťou informácie na obale výrobku. Označenie slúži na jednoduché označenie materiálu alebo viacerých materiálov, z ktorých bol vyrobený výrobok, na ktorom je kód umiestnený. Označenie materiálu môže byť zobrazené ako číslica v trojuholníku šípok, ako skratka pod trojuholníkom šípok, alebo kombináciou oboch spôsobov. Trojuholník zo šípok znamená, že obal je možné zhodnotiť.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu si môžete pozrieť video, ktoré učí, ako netvoriť zbytočný odpad: Musí vznikať toľko odpadu?

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X