Author: Paula Grivalská

Európsky deň národných parkov

Európsky deň národných parkov je spomienkou na vytvorenie prvých deviatich národných parkov vo Švédsku 24. mája 1909. Prvýkrát sa konal v roku 1999 a na oslavu chránených území v celej Európe ho vyhlasuje Federácia EUROPARC. Na...

Aktivity Streleckého klubu v Strážkach

Strelecký klub Strážky vznikol minulý rok a v priebehu tohto krátkeho obdobia aktívne rozvinul svoju činnosť. Členstvo v klube má 101 strelcov. Svoju činnosť vykonávajú na základe programových dokumentov klubu, predovšetkým v záujmovej sfére...

Stavebné a investičné plány mesta v roku 2019

Poslanci Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Belá každoročne schvaľujú, okrem iného, aj dokument s názvom Plán stavebných a investičných aktivít mesta. Niektoré z akcií, ktoré sa v danom roku z rôznych dôvodov nerealizovali, prechádzajú zväčša do plánu na...

Májový kvízový večer sa niesol v retro štýle

Občianske združenie Kobalt – kultúrna oblasť alternatívy, zorganizovalo v sobotu 11.5.2019 v poradí už tretí kvízový večer Džuravé vedomosti v Belanskej vinárni. Májové vydanie malo podtému ,,retro” a nahliadli sme cezeň späť do bývalého...

Prerušenie distribúcie elektriny, 5. 6. 2019

Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že v termíne 5. 6. 2019. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu opravy a pravidelnej údržby distribučnej sústavy na týchto odberných miestach: Štefánikova ulica, č. d. 40 – 41....

PSK podporí aj subjekty zo Spišskej Belej

Prešovský samosprávny kraj v decembri minulého roka vyhlásil Výzvu zastupiteľstva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 na financovanie projektov realizovaných v rámci nasledovných programov: Program 1 „ŠPORT“, ktorého cieľom je...

Ako s prírodou v meste?

Potrebu vytvárať prírode blízke mestské prostredie si v dobe, keď obyvatelia miest migrujú cez víkendy na vidiek, uvedomuje čoraz viac samospráv. Mesto je často mylne vnímané ako účelová plocha doplnená vegetáciou, ktorá tvorí estetickú...

Oznámenia
X