Autor článku Paula Grivalská

Dotazník pre obyvateľov regiónu Vysoké Tatry

Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja zabezpečuje v termíne do 10. februára 2023 zber informácií prostredníctvom dotazníka pre obyvateľov regiónu Vysoké Tatry.…

Výročná členská schôdza jaskyniarov

V sobotu 7. januára 2023 sa uskutočnila výročná členská schôdza oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti – Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá.…