Author: Paula Grivalská

Projekt „Genius loci – Strážky 2021“

V máji 2021 si Slovenská národná galéria pripomenie 30 rokov od sprístupnenia svojich expozícií v Kaštieli Strážky a 130 rokov od narodenia jeho poslednej majiteľky, barónky Margity Czóbelovej (1891 – 1972). V duchu spomenutých...

Naše prvé Dušičky bez plastovej kytičky

Prešovský samosprávny kraj podporil iniciatívu jednej z neziskových organizácií poskytujúcich verejnoprospešné služby v oblasti odpadového hospodárstva, ktorá smeruje k eliminácii jednorazových plastových výrobkov a prispieva k ekologickejšiemu spôsobu života. Kampaň s názvom Naše prvé...

Stredoeurópsky deň stromov

Tradícia Dňa stromov vznikla v roku 1872 na podnet Juliusa Sterlinga Mortona v americkom štáte Nebraska, ktorý bol zástancom myšlienky, že prítomnosť stromov v okolí zlepšuje klímu ako aj pôdne vlastnosti. Postupne sa myšlienka...

Prebehnú kontroly registrácie chovov ošípaných

Štátna veterinárna a potravinová správa SR usmernila regionálne veterinárne a potravinové správy (RVPS) s terminovanými úlohami, ktoré je v súvislosti s Africkým morom ošípaných a registráciou domácich chovov potrebné realizovať. Na základe toho bola...

Víťazný projekt – Do formy na čerstvom vzduchu

Počas septembra 2020 mali obyvatelia mesta možnosť hlasovať v predajni COOP Jednota v Spišskej Belej za jeden z troch projektov predložených v rámci výzvy Nadácia COOP Jednota. 4. ročník Programu na podporu lokálnych komunít...

Mestská polícia zameraná na odpady

Príslušníci Mestskej polície v Spišskej Belej v priebehu uplynulého pol roka vykonávali intenzívne monitorovanie stojísk kontajnerov na odpad, nakoľko tu dochádza k častému porušovaniu platnej legislatívy. Všeobecne záväzné nariadenie mesta o nakladaní s odpadmi...

Jesenná deratizácia sídlisk

Mesto Spišská Belá zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti Deratox Bio dňa 06. októbra 2020 odborne realizovanú deratizáciu okolia bytoviek na sídlisku Družstevná a Mierová. Regulácia hlodavcov s vysokou reprodukčnou schopnosťou bola vykonaná aj pri bytových domoch...

Belianska jaskyňa – do odvolania zatvorená

Na základe rozhodnutia generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody SR a krízového štábu Štátnej ochrany prírody SR v súvislosti s preventívnymi opatreniami na predchádzanie vzniku a šíreniu COVID-19, budú všetky prevádzky sprístupnených jaskýň pre verejnosť...

42. ročník akcie Čisté hory

V sobotu 26. septembra 2020 organizovali Štátne lesy Tatranského národného parku spoločne so Správou Tatranského národného parku a Správou Pieninského národného parku tradičné podujatie Čisté hory. Aj napriek nepriaznivému, daždivému počasiu sa akcie zúčastnilo...

Oznámenia
X