Author: Paula Grivalská

Silný vietor po sebe zanechal značné škody

V noci z 12. na 13. novembra 2019 sa v lesoch mesta Spišská Belá prehnala víchrica, ktorá na hrebeni Belianskych Tatier dosahovala až silu orkánu. Veľmi silný vietor s ničivými účinkami má za následok...

Bezpečnejšie k Belianskej jaskyni

Štátna ochrana prírody, Správa slovenských jaskýň, ako správca Belianskej jaskyne a prístupového chodníka k nej, iniciovala kroky potrebné na zníženie rizikových faktorov, ohrozujúcich pohyb návštevníkov. V súčasnosti medzi tieto rizikové faktory patrí najmä pád...

Prechod cez frekventovanú cestu bude bezpečnejší

Rastúca premávka na pozemných komunikáciách a rozvoj automobilovej dopravy, ktorý je jedným zo základných charakteristických čŕt modernej civilizácie, síce priniesol rad pozitívnych výsledkov spočívajúcich v raste životnej úrovne a ekonomiky, ale priniesol i rad...

3. obvodová výstava zvierat v Spišskej Belej

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Spišskej Belej v spolupráci s mestom Spišská Belá zorganizovala v dňoch 8. až 10. novembra 2019 v poradí 3. obvodovú výstavu zvierat. Výstava sa uskutočnila v telocvični Základnej...

Kreatívna súťaž pre žiakov

Staňte sa dizajnérmi a spolutvorcami nápadu, ako lepšie triediť odpad na školách. Navrhnite sériu recyklokošov. Použite jednotlivé materiály, ktoré symbolizujú triedený zber (papier, plasty, kovy…) a skúste z nich urobiť najtvorivejšiu a najužitočnejšiu sériu...

Festival slobody 2019 v Spišskej Belej

Ústav pamäti národa po 9. krát organizuje multižánrový medzinárodný Festival slobody, ktorý pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku. Každoročne prináša množstvo zaujímavých dokumentárnych a hraných filmov, výstavy, divadelné predstavenia či diskusie.  V Spišskej...

V lokalite Pace medveď napadol včelstvá

V noci z nedele na pondelok (3.-4. novembra 2019) nastala škoda na včelstvách spôsobená medveďom hnedým (Ursus arctos) v lokalite Pace – Trstinné lúky. Na tomto mieste majú včelstvá umiestnené dvaja včelári. Škody vznikli...

Charitatívny kalendár na rok 2020

Mesto Spišská Belá niekoľko krát informovalo o neľahkom osude Sáry a Ondreja Koščákových.  Tieto dvojičky zo Spišskej Belej nemali šťastie na ideálny štart do života. Ich rodičia im s láskou obetujú maximum svojho času...

Detektorizmus je trestný

Snaha odhaľovať tajomstvá histórie a nachádzať staré poklady bola v minulosti základom pre vznik vedy zaoberajúcej sa štúdiom ľudskej minulosti cez skúmanie materiálnych pozostatkov – archeológie. Od rozšírenia detektorov kovov a popularizácie archeologických lokalít...

Počas víkendu budú cintoríny otvorené nepretržite

Mesto Spišská Belá v súvislosti s blížiacim sa Sviatkom všetkých svätých a Pamiatky zosnulých upravilo prevádzkovú dobu verejných pohrebísk v Spišskej Belej aj v Strážkach. V priebehu 1. až 3. novembra 2019 budú cintoríny...

Film o Štefánikovi v Kežmarku uvedú jeho autori

Milan Rastislav Štefánik bol predobrazom moderného dobrodruha. Na hranách dobrodružného, ​​životopisného, ale aj romantického filmu pre rodiny, sa teraz odohrá jeho životný príbeh na plátne. Nový slovenský celovečerný 90-minútový trikový film podľa skutočných udalostí...

Blíži sa vyhodnotenie súťaže CHOĎ A FOŤ 2019

Do siedmeho ročníka fotografickej súťaže o najkrajšie zábery Prešovského kraja s názvom Choď a foť sa prihlásilo 435 súťažných diel. Hlavným cieľom fotosúťaže amatérskych aj profesionálnych fotografov, je predstaviť zaujímavosti Prešovského kraja prostredníctvom fotografií...

Údržba základných prostriedkov SVP, š. p.

Poslaním Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., je vykonávanie verejnoprospešných činností a zabezpečenie správy povodí, vodných tokov a vodných stavieb na nich vybudovaných. V rámci výkonu správy vo svojej územnej pôsobnosti vykonáva Správa povodia Dunajca...

Sto ruží pre Štefánika

Primátor mesta Jozef Kuna v pamätný deň vzniku samostatného Česko-slovenského štátu zasadil pri soche generála Štefánika v Spišskej Belej ružu Generál Štefánik. Táto sadová (parková) odroda ruže s červeno-fialovým kvetom bola vyšľachtená pánom Bőhmom...

Oznámenia
X