Author: Paula Grivalská

Ochrana lesov pred požiarmi

Jarné mesiace sú obdobím, kedy sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov a narastá počet požiarov najmä v prírodnom prostredí. Občania v mnohých prípadoch porušujú zákon o ochrane pred požiarmi a svojím nezodpovedným a ľahkovážnym konaním,...

Jarné upratovanie – už tento víkend!

V našom meste prebehne počas štvrtka 05.04.2018 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory,...

Znovuzavedenie vrecového zberu triedeného odpadu

Mesto Spišská Belá zavádza od 1. apríla 2018 tzv. vrecový zber triedeného odpadu na území mesta. Dôvodom opätovného zavedenia tohto spôsobu zberu triedeného dopadu je fakt, že mestu a zberovej spoločnosti Mestský podnik Spišská...

Svetový deň vody 2018: Príroda pre vodu

Cieľom Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname 22. marca, je upriamiť pozornosť svetovej verejnosti na vodu, ktorá je pre život na Zemi nenahraditeľná a ovplyvňuje všetky jeho sféry. Zdôrazňuje  najmä dôležitosť zabezpečenia dostatku...

Jarné upratovanie 05.04., 06.-07.04.2018

Jarné upratovanie 05.04., 06.-07.04.2018

V našom meste prebehne počas štvrtka 05.04.2018 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory,...

Jarné upratovanie 05.04., 06.-07.04.2018

V našom meste prebehne počas štvrtka 05.04.2018 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory,...

Jarné upratovanie 05.04., 06.-07.04.2018

V našom meste prebehne počas štvrtka 05.04.2018 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory,...

Úprava hniezda bociana bieleho na ul. Kpt. Nálepku

Bocian biely (Ciconia ciconia) je jeden z najznámejších vtáčích druhov a to predovšetkým preto, že tento veľký vták patriaci medzi brodivce, žije v blízkosti ľudí, v kultúrnych regiónoch. Prechod z prírodného prostredia medzi ľudí...

Zmerajte si svoju ekologickú stopu

Každý z nás za sebou zanecháva menšie alebo väčšie stopy na životnom prostredí. Existujú rôzne metódy merania tzv. ekologickej stopy. Správanie sa pritom vníma komplexne, t. j. berie sa do úvahy spôsob cestovania, konzumácia...

Oznámenia
X