Author: Paula Grivalská

Začalo sa s prístavbou a prestavbou materskej školy

Mestu Spišská Belá bola v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu ,,Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej”.  Po ukončení kontroly verejného obstarávania na zhotoviteľa...

Medzinárodné cyklistické preteky OKOLO SLOVENSKA

63. ročník medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska odštartoval dnes v Bardejove dvoma pol etapami. 19. septembra 2019 sa pelotón presunie do Ružomberka. Medzi päť horských prémií, ktoré cyklisti absolvujú, sa dostalo aj Magurské sedlo....

Srdce pre dobrovoľníctvo

V tomto týždni – od 16. do 22. septembra 2019 – prebieha na Slovensku Týždeň dobrovoľníctva. Počas neho je možné si vybrať z množstva aktivít, v rámci ktorých budú môcť jednotlivci alebo skupiny nezištne...

Zaujímavý prvok pri materskej škole na Letnej ulici

Mesto Spišská Belá prostredníctvom externej firmy z vlastných zdrojov vybudovalo v júli 2019 za elokovaným pracoviskom materskej školy na Letnej ulici nové detské ihrisko, ktoré pozostáva z nerezových bezúdržbových herných prvkov. V rámci druhej...

Oprava palisád na hlavnej križovatke

Z dôvodu havarijného stavu opevnenia chodníka na začiatku Zimnej ulice pri ceste I/66 pristúpilo mesto prostredníctvom spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., k oprave palisád. Práce prebiehajú pri plnej prevádzke bez zvláštnych...

Čisté hory 2019 – 41. ročník

V poslednú septembrovú sobotu – 28.9.2019 – sa uskutoční v poradí už 41. ročník podujatia Čisté hory organizovaného Štátnymi lesmi Tatranského národného parku. Ide o dobrovoľné čistenie tatranských dolín po ukončení letnej turistickej sezóny....

Začali sa práce na obnove fasády Face-clubu

Dnes – 10. septembra 2019 – sa začali práce na obnove fasády Face-clubu. Vedeniu nášho mesta sa na projekt s názvom: ,,Obnova fasády meštianskeho domu na Petzvalovej ul. č. 16 v Spišskej Belej” v...

Údržba Belianskeho potoka

Začiatkom mája 2019 začal Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Správa povodia Dunajca a Popradu, ako správca vodného toku, prostredníctvom zhotoviteľa s prácami na úprave a oprave opevnenia svahov koryta Belianskeho potoka. Beliansky potok je...

Terénne úpravy na Mierovej ulici

V máji 2017 začali medzi obchodným domom a sídliskom na Mierovej ulici stavebné práce súkromných investorov v súvislosti s výstavbou polyfunkčných dvojpodlažných objektov. Hrubé stavby šiestich polyfunkčných prevádzok už boli dokončené, a preto mesto...

V areáli lomu v Tatranskej Kotline sme odstránili ohniská

Mesto Spišská Belá ako vlastník pozemku kameňolomu v Tatranskej Kotline zabezpečilo prostredníctvom pracovníkov Verejno-prospešných služieb mesta v závere leta čistenie tohto prírodného prostredia. Lokalita starého kameňolomu sa nachádza na severnom okraji tatranskej liečebnej osady....

Jesenné upratovanie 10.10., 18.10.-19.10.2019

V našom meste prebehne počas štvrtka 10.10.2019 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie...

Nový kontajner na autobatérie

Použité batérie a akumulátory patria medzi nebezpečný odpad, s ktorým treba náležite nakladať. Ak vybitá batéria skončí v koši a následne na skládke odpadov, môže spôsobiť znečistenie pôdy alebo vody, preto je dôležité, aby...

Oznámenia
X