Author: Paula Grivalská

V smere do Slovenskej Vsi zrekonštruujú most

Okresný úrad Kežmarok, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, povolil z dôvodu rekonštrukcie mostného objektu č. 542-001 cez Beliansky potok, vykonanie čiastočnej uzávierky cesty 2. triedy č. 542. Uzávierka bude vyznačená osadením dopravných značiek...

Množstvá objemného odpadu z jarného upratovania

Koncom mája mesto Spišská Belá zabezpečilo v súlade s platnou legislatívou pravidelný sezónny zber objemného odpadu pod názvom Jarné upratovanie. Občanom slúži na zbavenie sa odpadu, ktorý kvôli svojim rozmerom a hmotnosti nie je...

Výstavba cyklochodníka pokračuje

V rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 3.etapa, sa začal realizovať ďalší úsek – cyklistický chodník v dĺžke 1,56 km na úseku Spišská Belá – Slovenská Ves (v rámci katastrálneho územia Spišská Belá)....

Zmena dopravného značenia v okolí obchodného domu

Medzi obchodným domom a sídliskom Mierová prebiehali po výstavbe polyfunkčných dvojpodlažných objektov od septembra 2019 terénne úpravy ich okolia. Spevnené plochy realizovala spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o. V súčasnosti sú už...

Triedenie odpadu má skutočne zmysel

Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK, a. s., udelila aj v tomto roku mestu Spišská Belá certifikát za to, že jeho občania časť komunálneho odpadu vytriedili a nebol uložený na skládke odpadov. Prispelo sa takto k...

Upozornenie Slovenskej národnej galérie

Slovenská národná galéria Kaštieľ Strážky prostredníctvom mesta Spišská Belá informuje návštevníkov anglického parku o prebiehajúcich prácach v súvislosti s ošetrovaním drevín. V súčasnosti v parku prebieha bezpečnostný a zdravotný rez vybratých stromov. Upozorňujeme preto...

Revitalizácia Ulice Ladislava Novomeského

Mesto Spišská Belá začalo prostredníctvom spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., so stavebnými prácami na Ulici Ladislava Novomeského. Cieľom je rekonštruovať, revitalizovať a modernizovať miestne komunikácie v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou...

Dezinsekcia a opätovná deratizácia

Mesto Spišská Belá zabezpečilo dňa 13. mája 2020 pravidelne realizovanú dezinsekciu Oddychovo-vzdelávacieho areálu Krivý kút. Kolovú stavbu, ktorá tu bola postavená ako kópia obydlia pravekého človeka v roku 2012 spolu s infopanelmi a drevenými...

Meteorologické výstrahy

Slovenský hydrometeorologický ústav vydal pre Prešovský kraj meteorologické výstrahy. Pre okres Kežmarok platí od 10.00 do 15.00 hodiny dňa 12. mája 2020 výstraha pred vetrom 1. stupňa a od polnoci do 7.00 hodiny dňa...

Pri Belianskom rybníku pribudlo 200 stromčekov

Počas tohto týždňa svet oslavuje 50. výročie Dňa Zeme (22. 4.). Tradične si v tomto období ľudia na všetkých kontinentoch pripomínajú, aký dôležitý je zodpovedný prístup k svojmu bezprostrednému okoliu a že aj zdanlivo...

Oznámenia
X