Author: Paula Grivalská

Blíži sa 7. ročník Fest Fajného Festu

Multižánrový hudobný festival Fest Fajný Fest sa po šiestich úspešných ročníkoch dočkal zmien. Zo septembrovej akcie sa zaradil medzi letné festivaly a bude sa konať 3. augusta 2019. Druhou a najdôležitejšou zmenou je to, že...

Obnova móla na Belianskom rybníku

Mesto Spišská Belá prostredníctvom správy športových, účelových a rekreačných zariadení mesta zabezpečilo obnovu móla na Belianskom rybníku. Obnova spočívala v upevňovaní uvoľnených dosiek a v ich ošetrení ochranným náterom. Výstavba móla na juhovýchodnom brehu...

Unikátny objav na pozemku vo vlastníctve mesta

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied sa v júni 2019 obrátil na vedenie nášho mesta so žiadosťou o vstup na pozemok v Belianskych Tatrách, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Belá a nachádza sa mimo...

Deň otvorených dverí v spišskobelianskom ÚKSÚP-e

Primátor mesta Spišská Belá Jozef Kuna prijal dňa 18.7.2019 pozvanie na Deň otvorených dverí v skúšobnej stanici Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Spišskej Belej. Podujatie zorganizovala uvedená skúšobná stanica v spolupráci so...

Prebiehajúce stavebné práce v meste

Po ukončení stavebných prác na rozšírení novej časti cintorína, ktoré pozostávali z určenia trasy chodníkov v lúčovitom osadení, sa stavebné aktivity mesta presunuli na Krátku ulicu. Aj túto činnosť, tak ako výstavbu chodníka na...

Mesto zabezpečilo arboristický zásah v areáli ZŠ J. M. Petvala

V prirodzenom prostredí sa stromy zbavujú nepotrebných vetiev bez akýchkoľvek estetických nárokov na tvar koruny, podchodnú či podjazdnú výšku alebo bezpečnosť svojho okolia. V mestskom, človekom intenzívne využívanom prostredí, je prítomnosť drevín síce nevyhnutná,...

Pokračujeme v odovzdávaní nádob na zber bioodpadu

V tomto kalendárnom roku samospráva mesta Spišská Belá obyvateľom rodinných domov odovzdala ďalších 226 ks nádob na zber bioodpadu vo veľkosti 240 l. Prebratie nádoby sa realizuje oproti podpisu žiadateľa. Od roku 2017 bolo...

Mostík na cyklotrase je zrekonštruovaný

V priebehu mesiaca jún 2019 prebehla kompletná rekonštrukcia prvého mostíka na Belianskej cyklotrase v smere do Tatranskej Kotliny. Intenzívne využívaný cyklochodník však v tom čase nebol uzavretý. Z dôvodu realizovaných prác bola jeho prevádzka...

Dezinsekcia na Krivom kúte

DAPHNE – inštitút aplikovanej ekológie v spolupráci s naším mestom v rokoch 2010 – 2012 vybudoval náučný chodník na rašelinisku Krivý kút. Bol tu zriadený oddychovo-vzdelávací areál, ktorého súčasťou je kolová stavba na vodnej...

21. ročník Kaštieľnych hier

Slovenská národná galéria – Kaštieľ Strážky sa celoročne aktívne podieľa na budovaní a formovaní kultúrneho povedomia spoločnosti. Svojou činnosťou ponúka verejnosti nielen prezentáciu svojich stálych expozícií, ale okrem iného aj množstvo zaujímavých podujatí. Počas...

Oznámenia
X