Author: Paula Grivalská

Stretnutie primátorov regiónov

Primátor nášho mesta Jozef Kuna prijal pozvanie primátora Košíc Jaroslava Polačeka na pracovné stretnutie primátorov regiónov, ktoré sa uskutočnilo 24. januára 2020 v priestoroch Historickej radnice v Košiciach. Zúčastnilo sa na ňom približne 20...

V smere na Kežmarok pribudne dopravné obmedzenie

Mesto Spišská Belá obdržalo stanovisko Okresného riaditeľstva policajného zboru v Kežmarku k žiadosti stavebníka o vyjadrenie k prenosnému dopravnému značeniu na ceste I. triedy č. 66. Dôvodom je pokračovanie stavebných prác v telese štátnej...

V hlasovaní pokračujeme každý deň

Ďakujeme! Vďaka Vašim hlasom sledujeme stúpanie Spišskej Belej v rebríčku hlasovania za ihrisko Žihadielko 2020. Tí, čo sa zatiaľ neregistrovali, môžu tak urobiť jednoducho na stránke www.zihadielko.sk.  Na podporu hlasovania pre naše mesto vznikla...

V knižnici pribudlo 179 nových kníh

Žiadosť nášho mesta o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Akvizícia mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2019 v minulom kalendárnom roku podporil Fond na podporu umenia. Zareagovali sme na výzvu č. 8/2019,...

Fotosúťaž manželských príbehov

V dňoch 10. – 16. februára 2020 sa bude na Slovensku konať jubilejný 10-ty ročník celosvetovej kampane na podporu manželstva s názvom Národný týždeň manželstva. Jeho cieľom je dať manželom cez rôznorodé podujatia príležitosť posilniť svoj manželský vzťah a povzbudiť ich,...

Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja

O víťazoch šiesteho ročníka ankety Najlepší v cestovnom ruchu Prešovského kraja za rok 2019 je rozhodnuté. Nominácie osobností, produktov, zariadení, zamestnancov a remeselníkov, ktorí prispievajú k rozvoju turizmu v našom kraji, mala možnosť podávať...

Beh k Hubertovi, Kežmarok

BEH K HUBERTOVI tradičný jarný crossový beh so štartom aj cieľom pri radnici mesta Kežmarok pobeží sa v okolí mesta Kežmarok, po lesných cestách a lúkach okruhy sú určené nasledovne: 15,7 km a 5,4...

Hlasovanie za ihrisko Žihadielko je spustené

Obyvatelia 93 prihlásených miest a obcí dnes začali hlasovať za posledných 10 ihrísk Žihadielok na stránke www.zihadielko.sk. Postupne už pribúdajú aj body pre Spišskú Belú. Aktuálne výsledky hlasovania môžete sledovať tu. Každý registrovaný účastník...

Obnova historických budov v meste

Mesto Spišská Belá priebežne renovuje historické budovy vo svojom vlastníctve. V minulom roku sa samospráve podarilo získať dotáciu z Ministerstva kultúry SR vo výške 30 000 eur na projekt Obnova fasády meštianskeho domu na...

V prístavbe škôlky pokračujeme po zime

Koncom septembra 2019 začali stavebné práce v súvislosti s realizáciou projektu Prístavba a prestavba materskej školy v Spišskej Belej, na ktorý mesto Spišská Belá získalo nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ (IROP). V priebehu...

Zmena vo vývoze zmesového komunálneho odpadu

Oznamujeme občanom, že zberová spoločnosť Mestský podnik Spišská Belá, s. r. o., upravila zaužívaný harmonogram vývozu zmesového komunálneho odpadu podľa jednotlivých ulíc. Žiadame preto obyvateľov, aby si nádoby na zmesový komunálny odpad vykladali pred...

Od 13. januára hlasujeme za ihrisko Žihadielko

Ako sme už informovali, naše mesto sa rozhodlo využiť poslednú možnosť registrovať sa do projektu Žihadielko 2020. Do posledného ročníka súťaže o ihrisko pre deti od 2 do 12 rokov sa mohli zapojiť všetky...

Aktivity bobra vodného v našom okolí

Mesto Spišská Belá už niekoľko rokov eviduje existenciu chráneného živočícha bobra vodného (Castor fiber) v našom okolí. Tento najväčší európsky hlodavec sa vyznačuje tým, že dokáže veľmi výrazne meniť zaužívaný vodný režim v krajine,...

Oznámenia
X