Author: Paula Grivalská

Dočasné uzavretie parkovísk pod mestským úradom

Mesto Spišská Belá upozorňuje obyvateľov, že parkovisko pri Belanskej vinárni a parkovisko pred podzemnými garážami mestského úradu budú od štvrtka poobedia (21.3.2019) do piatka poobedia (22.3.2019) uzavreté. Dôsledne žiadame motoristov, aby rešpektovali toto obmedzenie...

Európsky dohovor o krajine sa dotýka aj nás

Estetický krajinný obraz či charakteristický vzhľad krajiny je potrebný pre všetkých. Prostredníctvom pohľadu na krajinu sa dokážeme napr. orientovať a jej zmenu vnímame najčastejšie prostredníctvom prirodzeného striedania sa ročných období. Ochrana charakteristického vzhľadu krajiny...

Svetový deň vody

Je známe, že voda je základnou podmienkou života. Vodné zdroje sú však vystavené zvyšujúcim sa požiadavkám na jej spotrebu. Svetový deň vody sa 22. marca oslavuje už od roku 1993. Bol vyhlásený Organizáciou spojených...

Hlavná križovatka v našom meste

Mesto Spišská Belá chce týmto požiadať vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde hlavnou križovatkou v našom meste, t. j. križovatkou ciest I/66 a I/77, nakoľko sú tu poškodené mobilné cestné ostrovčeky na vymedzenie jazdných...

Festival Jeden svet v Spišskej Belej

Medzinárodný festival dokumentárnych filmov Jeden svet je jediným kultúrno-vzdelávacím podujatím na Slovensku, ktoré sa komplexne zaoberá ľudskoprávnymi a globálnymi témami, či už v podobe sociálnych a environmentálnych otázok, ale prezentuje aj rôzne životné štýly....

Grant od Tesca získal aj projekt zo Spišskej Belej

Spoločnosť Tesco oslávilo svoju piatu a najúspešnejšiu edíciu programu Vy rozhodujete, my pomáhame. Tento grantový program počas doby svojho trvania zabezpečil finančnú pomoc na realizáciu 693 komunitných projektov. Zámerom projektov predkladaných neziskovými organizáciami je...

Zasaď si svoj strom v dňoch 10. a 11. mája 2019

Lesy poskytujú domov mnohým rastlinám a živočíchom, spevňujú pôdu, upravujú teplotu a vlhkosť okolitého prostredia, zachytávajú a akumulujú čistú vodu vodu, produkujú kyslík, filtrujú vzduch, pohlcujú prach a pod. Okrem toho sú tiež dôležité...

Koncert v Spišskej Belej

Spišskú Belú v rámci hudobného turné Tour De Východ 2019 navštívili hudobné kapely Lunokhod z Košíc a Detox of a pony zo Starej Ľubovne. Mladí šikovní hudobníci tvoria originálnu hudbu, ktorá dokáže dodať energiu....

Jarné upratovanie 04.04., 05.-06.04.2019

V našom meste prebehne počas štvrtka 04.04.2019 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov. Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie...

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec podľa informuje verejnosť podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení...

Súťaž s názvom Zbieranie recyklovaných kefiek

Rôzne obchodné spoločnosti prijímajú v rámci svojej marketingovej stratégie aj kroky s pozitívnym environmentálnym dopadom. Vzhľadom na to, že takéto aktivity motivujú k želanej zmene správania sa – k zodpovednejšiemu prístupu k životnému prostrediu,...

Oznámenia
X