Aktuality
Počet zobrazení 1K

Mobilný zber nebezpečného odpadu a elektroodpadu

V Spišskej Belej prebehne počas piatka 20.10.2023 zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok, teda tzv. mobilný zber nebezpečných odpadov a elektroodpadov.

Žiadame obyvateľov, aby včas ráno vyložili pred domy odpadové náterové hmoty, rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky, batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfuorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky atď.) a vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.).

Zároveň pripomíname, že nebezpečného odpadu je možné sa zbavovať celoročne v priestoroch zberného dvora na Továrenskej 30 v Spišskej Belej.

Najnovšie články