Aktuality
Počet zobrazení 1K

Uskutočnila sa jesenná deratizácia

Dňa 12. októbra 2022 zabezpečilo Mesto Spišská Belá odborne realizovanú deratizáciu okolia bytoviek na sídlisku Družstevná, Mierová a Letná. Opatrenia na reguláciu živočíšnych škodcov, ktoré môžu ohroziť ľudské zdravie, boli vykonané aj v mestskom nájomnom dome na Slnečnej ulici.

Regulácia hlodavcov s vysokou reprodukčnou schopnosťou bola na verejných priestranstvách vykonaná predovšetkým preventívne. Prostriedky na deratizáciu v podobe mäkkej návnady odborní zamestnanci vkladali priamo do dier a štrbín hlodavcov, so zámerom predísť vzniku nežiaducich otráv. Napriek tomu upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.

Najnovšie články