Aktuality
Počet zobrazení 1K

Na námestí bol zážitkový SPELEOVEČER

Členovia Jaskyniarskej skupiny Spišská Belá v piatok 22. septembra 2023, pri príležitosti 50. výročia objavenia jaskyne Javorinka, pripravili podujatie pre verejnosť. Jaskyniarsky večer na námestí v Spišskej Belej začal príhovorom predsedu jaskyniarskej skupiny Ľubomíra Plučinského. Odzneli zaujímavé príbehy z histórie objavovania jaskýň aj rôzne historické míľniky jaskyniarskej skupiny.

V spolupráci s Horskou záchrannou službou ďalej nasledovali jedinečné ukážky jaskynnej záchrany. Pohyb v jaskynnom prostredí je často veľmi stiesnený a v prípade úrazu je transport pacienta z jaskyne problematický. Časť spomedzi jaskyniarov je preto školená, aby v prípade potreby vedeli pomôcť. Účastníci jaskyniarskeho večera zažili simulovaný transport zranenej osoby zostrojenou lanovkou v nosidlách až na zvonicu. Večer pokračoval premietaním filmu ,,50 rokov v jaskyni Javorinka“ na stenu zvonice.

Mesto Spišská Belá ďakuje členom jaskyniarskej skupiny za zorganizovanie tohto netradičného podujatia v predvečer Spišského zemiakarského jarmoku.

 

Najnovšie články