Úradná tabuľa
Počet zobrazení 329

Správa o hodnotení strategického dokumentu “Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 – 2030”

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 3 písm. q) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť podľa § 11 ods. 1 zákona, o zaslaní Správy o hodnotení strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 – 2030“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Prešovský samosprávny kraj.

Názov prílohy Odkaz
zverejnenie Stiahnuť
sprava_o_hodnoteni_phrsr_psk Stiahnuť
Najnovšie články