Aktuality
Počet zobrazení 919

ENVI – PAK a téma odpady zábavnou formou

Samospráva pozvala pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia zástupcov spoločnosti ENVI – PAK do Spišskej Belej. V roku 2023 sa tento medzinárodný deň zameral na problematiku znečistenia plastami a preto sa ekoaktivity v našom meste orientovali na tému odpadov.

Spoločnosť ENVI – PAK je zmluvnou organizáciou Mesta Spišská Belá, ktorá zabezpečuje cestu vytriedených odpadov z nášho mesta k spracovateľom odpadov, ale realizuje aj rôzne vzdelávacie aktivity. Cieľom je zvyšovanie množstva triedeného zberu s dôrazom na čo najvyššiu mieru jeho zhodnotenia a recyklácie. Podľa metodiky BIO by Deloitte bolo vypočítané, že keď občania mesta Spišská Belá v roku 2022 vyzbierali spolu takmer 300 ton triedeného odpadu, prispeli k úspore emisií skleníkových plynov v množstve viac ako 63 500 ton oxidu uhličitého. Je dobré si uvedomiť, že menej odpadu na skládke má aj takýto pozitívny dopad. Ďakujeme.

V piatok 2. júna vedenie ZŠ M. R. Štefánika organizovalo pre svojich žiakov oslavu Medzinárodného dňa detí s bohatým programom a ekoaktivity spoločnosti ENVI – PAK boli tiež jedným z jeho bodov. Vo vonkajšom areáli školy zástupcovia spoločnosti rozložili ekologické „človeče nehnevaj sa“ s otázkami o triedení odpadu aj odpadové puzzle. Deti boli za aktívny prístup odmenené a okrem zábavy načerpali aj nové vedomosti.

Cieľom takýchto podujatí je motivovať k správnemu triedeniu odpadu a hravou formou aj vychovávať deti k ochrane životného prostredia.

Najnovšie články