Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Správa o hodnotení strategického dokumentu “Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja”

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 3 písm. q) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov informuje verejnosť podľa § 11 ods. 1 zákona, o zaslaní Správy o hodnotení strategického dokumentu „Adaptačná stratégia na zmenu klímy Prešovského samosprávneho kraja“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Prešovský samosprávny kraj.

Názov prílohy Odkaz
zverejnenie_ Stiahnuť
psk_adapt.stratégia na zmenu klímy- Stiahnuť
Najnovšie články