V Belianskych Tatrách pribudlo vďaka dobrovoľníkom až 1 000 nových stromčekov

Lesy mesta Spišská Belá vyhlásili pre obyvateľov Spišskej Belej už 2. ročník dobrovoľnej akcie s názvom Zasaď si svoj strom, ktorej cieľom bolo pomôcť s výsadbou stromčekov v lokalitách, ktoré boli poznačené následkami víchrice alebo napadnuté lykožrútom. Tieto vyhladené plochy potrebujú byť nutne opätovne zalesnené.

Kopec Pálenica v lokalite Kohútová

Pomôcť prišli dospelí i deti

V sobotu 6. mája neodradilo skoré vstávanie ani chladnejšie počasie 27 dobrovoľníkov (minulý rok to bolo 21 ľudí), aby pomohli Belianskym Tatrám aj vlastnými rukami. Na miesto zrazu pri budove Mestských lesov na Šarpanci prišli vybavení vlastným náradím dospelí i deti, medzi inými i detský oddiel Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej. S obrovským entuziazmom a odhodlaním pomôcť našim belianskym lesom sa skupinka dobrovoľníkov presunula do lokality Kohútová na kopec Pálenica, ktorej bezprostredné okolie je tiež poznačené silným vetrom a lykožrútom. Po názornej odbornej ukážke ako správne vysádzať mladé stromčeky, v tomto prípade smrekovec, sa už skupinka dobrovoľníkov pustila do práce. Všetky vysadené stromky pochádzali z vlastnej škôlky mestských lesov.

2. ročník s lepšou bilanciou

Zopár hodín práce v strmejšom teréne prinieslo na konci veľkú radosť pre všetkých zúčastnených, spoločne sa im totiž podarilo vysadiť 1 000 stromčekov, čo je až o 350 kusov viac ako minulý rok. Na konci akcie preto zavládla u prítomných všeobecná spokojnosť – v porovnaní s minulým rokom prišlo viac ľudí a spolu sa vysadilo viac stromkov. Skalných dobrovoľníkov, ktorí sa akcie zúčastnili aj minulý rok zaujímalo, ako sa darí stromom, ktoré sa vysádzali v prvom ročníku. Odpoveď vedúceho lesnej správy Ing. Františka Pisarčíka priniesla spokojnosť i po druhý krát: “V lokalite pri chate Kardolína sme vykonali obhliadku vysadených stromčekov a zistili sme tu až 90%-nú ujatosť,” zároveň dodal, že “Projekt Zasaď si svoj strom, ktorého iniciátorom sú Lesy mesta Spišská Belá, má naučiť najmä mladých ľudí ako sa správne vysádzajú stromy a zároveň vzbudiť záujem o našu okolitú prírodu. Som rád, že brigádnikom napokon prialo aj počasie a že aj atmosféra počas celej akcie bola naozaj skvelá. Už dnes sa teším na 3. ročník a pevne verím, že sa z tejto akcie stane tradícia pre obyvateľov mesta Spišská Belá.“

Po ukončení brigády si veselá partia dobrovoľníkov pochutnala na kotlíkovom guláši, ktorý pre nich pripravili zamestnanci mestských lesov.

Spolu sa v tomto roku vysadí 180 000 stromov rôzneho druhu

So zalesňovaním mestských lesov začali zamestnanci lesov začiatkom apríla, avšak pre horšie počasie a sneh sa tieto práce spomalili a predpokladaná sa, že táto činnosť bude ukončená koncom mája. Plánovaná norma vysadených stromov na rok 2017 je 180 000 kusov. Čo sa týka drevinového zloženia bude vysadených 92 tis. bukov, 38 tis. jedlí, 14 000 borovíc, 9 500 smrekov, 26 500 smrekovcov a 500 jelší. Ako uviedol Ing. Pisarčík: “Časť z týchto sadeníc sa dopestovala vo vlastnej škôlke a časť sa nakúpila aj vďaka poskytnutej dotácii od Mesta Spišská Belá, za čo patrí mestu z našej strany veľké poďakovanie. Takto teraz zalesníme oproti pôvodnému plánu 30 hektárov až o 10 hektárov viac. Časť peňazí z poskytnutej dotácie bude investovaných aj na ochranu proti zveri vo forme oplotenia na jedľu a borovicu.”

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X