Odpadové oleje nepatria do kontajnera na zmesový odpad

Za odpadové oleje sa považujú mazacie oleje, alebo priemyselné oleje, ktoré už nie sú vhodné na použitie, na ktoré boli pôvodne určené, ale aj použitý kuchynský olej. Zákon o odpadoch zakazuje ich zmiešavanie, vypúšťanie do povrchových vôd, podzemných vôd a kanalizácie, uloženie do pôdy, či uloženie do nádob určených na zber komunálneho odpadu.

Na sídlisku Mierová si však počas obchôdzky dňa 25.04.2017 zamestnanci Mestskej polície v Spišskej Belej všimli pod kontajnermi na tuhý komunálny odpad vyliaty olej. V jednom z kontajnerov bola nádoba z ktorej olej vytekal. Privolaní hasiči olej z terénu odstránili pomocou absorbčnej látky. Takémuto zásahu sa dalo predísť správnym nakladaním s odpadom.

Obyvatelia mesta Spišská Belá majú možnosť odpadové oleje celoročne bezplatne odovzdať v priestoroch zberného dvora na ul. Továrenskej 30, kam je možné priniesť napr. aj elektroodpad, použité batérie a akumulátory, farby a iné nebezpečné odpady.

Použitý kuchynský olej po vyzbieraní napr. do plastovej fľaše, je možné odovzdať aj v rámci mobilného zberu, ktorý realizuje popri zbere papiera na sídliskách v našom meste spoločnosť Brantner Poprad s. r. o. Ďalšiu možnosť ponúka spoločnosť Slovnaft. Použitý kuchynský olej je možné odovzdať na 93 čerpacích staniciach v rámci celého Slovenska (tu je ich zoznam: Čerpacie stanice zbierajúce použitý kuchynský olej). Olej zozbieraný spoločnosťou Slovnaft sa následne ďalej spracuje, zhodnotí a využije ako biopalivová zložka do motorovej nafty. Je dôležité zbierať olej do suchých a čistých PET fliaš bez zvyškov potravín.

Vedeli ste, že 1 dcl oleja dokáže znečistiť niekoľko tisíc litrov vody?! Trochu námahy preto stojí za jej ochranu.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X