Autor článku Ľubomír German

Plánovaná dezinfekcia verejných priestranstiev

Mesto Spišská Belá oznamuje všetkým svojim obyvateľom i návštevníkom, že na štvrtok 20. augusta 2020 je naplánovaná dezinfekcia verejných priestranstiev v meste…

Servis mestského rozhlasu

Mesto Spišská Belá oznamuje občanom, že v termíne 19. – 20. augusta 2020 (streda – štvrtok) bude prebiehať pravidelný servis…

Stretnutie s Norou Baráthovou

Obec spisovateľov Slovenska pripravila na rok 2020 projekt s názvom „Stretnutia v literárnych kluboch.“ Zámerom bolo uskutočniť stretnutia s čitateľmi a záujemcami o literárnu tvorbu…

Pandemický plán pre prípad pandémie v SR

Pre ďalšiu vlnu pandémie ochorenia COVID-19 má Slovensko nový pandemický plán, ktorý definuje jasné pravidlá fungovania a zabezpečuje pripravenosť SR,…