Aktuality
Počet zobrazení 722

Informácie o zákaze vychádzania

Vlády Slovenskej republiky svojim uznesením č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 v bode A.2 obmedzuje podľa čl. 5 ods. 3 písm. g) ústavného zákona č. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky (okrem územných obvodoch okresov Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín a Bardejov) slobodu pohybu a pobytu ZÁKAZOM VYCHÁDZANIA od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020, v čase od 5:00 do 1:00 nasledujúceho dňa. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na niektoré výmimky, ktoré nájdete v priloženom znení uznesenia (PDF)678_2020_zákaz vychádzania.

 

Najnovšie články
Oznámenia
X