Aktuality
Počet zobrazení 773

Povinné prekrytie horných dýchacích ciest na verejnosti

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/8323/2020 z 14. októbra 2020 platí povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nosa a úst) – napr. rúškom, respirátorom bez výdychového ventilu, šálom alebo šatkou, pri pohybe alebo pobyte na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy.

Výnimky platia pre:

  • deti do 6 rokov veku (ale pre deti od 3 do 6 rokov sa dôrazne odporúča prekrytie horných dýchacích ciest pri pohybe na verejnosti),
  • osoby v exteriéroch mimo zastavaného územia (intravilánu) obce, pokiaľ sú od ostatných osôb, s ktorými nežijú v jednej domácnosti, vzdialené viac ako 5 metrov,
  • osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
  • žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
  • osoby pri výkone športu,
  • fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
  • osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
  • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
  • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,
  • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

 

Všetky aktuálne platné uznesenia v plnom znení si môžete prečítať na stránkach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Najnovšie články
Oznámenia
X