Oznámenia
Počet zobrazení 971

Plánované prerušenie distribúcie elektriny – VSD dňa 2. 11. 2020

Oznamujeme občanom, že spoločnosť Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice nás požiadala o informovanie o naplánovanom prerušení distribúcie elektriny dňa

2. novembra 2020

od 08:30 do 15:00

na nasledujúcich odberných miestach:

ČOM Mesto/obec Ulica Číslo domu
0001493625 Spišská Belá Bez ulice 1 0
0001468350 Spišská Belá Bez ulice 1 0
0001462098 Spišská Belá Kúpeľná 0
0001326205 Spišská Belá Spišská Belá 0
0001316702 Spišská Belá Spišská Belá 0
0001316610 Spišská Belá Spišská Belá 0
0001317680 Spišská Belá Spišská Belá 0
0001331159 Spišská Belá Spišská Belá 2447
0001319136 Spišská Belá Spišská Belá 2485

Jedná sa o práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou údržbou distribučnej sústavy, ktoré obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. VSD urobí všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, bude sa snažiť skrátiť plánované prerušenia na nevyhnutné minimum.

Oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny posiela VSD v zákonom stanovenej lehote v zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike. V zmysle tohto zákona tiež platí pravidlo, že odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku prerušenia distribúcie elektriny.

 

Najnovšie články