hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 7

Prevádzka mestského úradu počas núdzového stavu od 1. 10. 2020

Na základe vyhláseného núdzového stavu, rešpektujúc rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7694/2020 zo dňa 30. 9. 2020 bude Mestský úrad v Spišskej Belej od 1. 10. 2020 otvorený pre verejnosť v sprísnenom hygienicko-preventívnom režime.

Žiadame všetkých občanov, aby primárne využívali dištančné formy kontaktu (telefón, e-mail, pošta) a do priestorov MsÚ vstupovali len v nevyhnutných prípadoch a ak je to možné, odložili svoju návštevu MsÚ na neskôr. Na odovzdanie písomností môžete využiť dočasnú schránku umiestnenú pri vchodových dverách. Ak je Vaša návšteva priestorov MsÚ nevyhnutná, žiadame o dodržiavanie nasledujúcich hygienicko-preventívnych pravidiel:

  • vstup a pobyt v celej budove MsÚ a jej okolí je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
  • dodržiavajte respiračnú etiketu (kašlať, kýchať, smrkať len do vreckovky príp. lakťového ohybu),
  • pri vstupe do budovy MsÚ si aplikujte dezinfekciu na ruky alebo použite jednorazové rukavice,
  • dodržiavajte bezpečný odstup medzi osobami minimálne 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti; rešpektujte prosím vyznačené línie na podlahe),
  • nepodávajte si ruky,
  • zapíšte sa do knihy návštev, resp. zanechajte svoje kontaktné údaje v písomnej forme.

Stránkové hodiny pre verejnosť sú z preventívnych dôvodov dočasne pozmenené – štvrtok je nestránkový deň:

Pondelok 07:30 – 15:30
Utorok 07:30 – 15:30
Streda 07:30 – 16:30
Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ
Piatok 07:30 – 14:30

 

Vstup do priestorov MsÚ nie je povolený pre tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie a pod.). Všetci návštevníci môžu byť vyzvaní zamestnancom MsÚ, aby sa podrobili kontrolnému meraniu telesnej teploty.

Prosíme, dohodnite si vopred termín (dátum a čas) svojho stretnutia so zamestnancom MsÚ telefonicky alebo e-mailom, aby sme predišli potenciálnemu zhlukovaniu v priestoroch MsÚ. Taktiež žiadame o rešpektovanie všetkých ostatných opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Za porozumenie a rešpektovanie týchto pravidiel ďakujeme!

Tags: Aktuality

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X