AktualityOznámenia
Počet zobrazení 1K

Mestský úrad od 13. 10. 2020 zatvorený

Oznamujeme občanom, že od 13. 10. 2020 od 7:30 až do odvolania bude na základe uznesenia Vlády Slovenskej republiky č. 645 z 12. októbra 2020 o zákaze zhromažďovania v rámci vyhláseného núdzového stavu fungovať Mestský úrad v Spišskej Belej pre verejnosť len v obmedzenom režime. Zamestnanci úradu budú vybavovať stránky prednostne elektronicky, telefonicky alebo písomne. Na vstupných dverách do budovy je umiestený zoznam zamestnancov s telefónnymi číslami, na ktorých si s nimi môžete dohodnúť ďalší postup vybavenia Vašej neodkladnej záležitosti.

Na odovzdanie písomností využite dočasnú schránku umiestnenú pri vchodových dverách. Podateľňa MsÚ vybaví len neodkladné podania. Matričný úrad vybaví len niektoré úkony ako napr. vyhotovenie rodného listu, vyhotovenie úmrtného listu, podanie žiadosti o uzavretie manželstva a agendu, ktorá vyžaduje osobnú prítomnosť (po dohode s pracovníčkou matričného úradu na tel. čísle 052/4680516).

Nezabúdajte na pravidlo R-O-R, teda rúško – odstup – ruky a žiadame Vás o dodržiavanie týchto hygienicko-preventívnych pravidiel:

  • vstup a pobyt v celej budove MsÚ a jej okolí je možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka),
  • dodržiavajte respiračnú etiketu (kašlať, kýchať, smrkať len do vreckovky príp. lakť. ohybu),
  • pri vstupe do budovy si aplikujte dezinfekciu na ruky alebo použite jednorazové rukavice,
  • dodržiavajte bezpečný odstup medzi osobami minimálne 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti; rešpektujte prosím vyznačené línie na podlahe),
  • nepodávajte si ruky,
  • zapíšte sa do knihy návštev, resp. zanechajte svoje kontaktné údaje v písomnej forme.

Vstup do priestorov MsÚ nie je povolený pre tých, ktorí majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie a pod.). Všetci návštevníci môžu byť vyzvaní zamestnancom MsÚ, aby sa podrobili meraniu telesnej teploty.

Za porozumenie a rešpektovanie týchto pravidiel ďakujeme!

 

Uznesenievlady_645-121020

 

Najnovšie články