Plánovaná dezinfekcia verejných priestranstiev

Mesto Spišská Belá oznamuje všetkým svojim obyvateľom i návštevníkom, že na štvrtok 20. augusta 2020 je naplánovaná dezinfekcia verejných priestranstiev v meste Spišská Belá a mestskej časti Strážky.

Ide predovšetkým o exponované miesta, kde je predpokladaný zvýšený pohyb verejnosti a koncentrácia osôb (napr. autobusové zastávky, okolie obchodov, úradov, škôl, ZOS a iných inštitúcií, Domu nádeje a cintorína, športovísk a detských ihrísk, lavičiek v parkoch a pod.).

Prosíme všetkých, aby sa počas realizácie postreku  správali ohľaduplne  (predpokladaný čas – štvrtok v podvečerných hodinách), zbytočne sa nezdržiavali na miestach postreku, neblokovali proces dezinfekcie a nevstupovali na sanované miesta aspoň 30 minút po realizácii postreku (nutnosť zaschnutia roztoku).

Postrek bude vykonaný 1-percentným roztokom prostriedku Chloramin T, čo je  osvedčený prípravok na báze aktívneho chlóru a slúži na dezinfekciu povrchov a predmetov v komunálnej hygiene. Predmety, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, je nutné po dezinfekcii opláchnuť pitnou vodou. Postrek bude zrealizovaný príslušníkmi Dobrovoľného hasičského zboru mesta Spišská Belá.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X