Autor článku Ľubomír German

Za Vladimírom Fudalym…

Vladimír Fudaly (* 7. 7. 1951 – † 13. 4. 2021)   Ľudský život je vzácna a neopísateľná hodnota na zemi.…

Prevádzka MOM od 1. 4. 2021

Oznamujeme verejnosti, že prevádzka všetkých štyroch mobilných odberových miest (MOM) v meste Spišská Belá bude pokračovať aj po 1. 4.…

Možnosť Ag testovania v domácnostiach

Prevádzkovateľ mobilného odberového miesta (MOM) v Dennom centre v Strážkach ponúka znevýhodneným obyvateľom nášho mesta možnosť antigénového testovania Covid-19 v domácnostiach. Táto…

Sčítanie obyvateľov spustené!

Počnúc dnešným dňom majú všetci obyvatelia možnosť sčítať sa v rámci celoslovenského (i celosvetového) sčítania obyvateľov – prvý krát elektronicky,…