Aktuality
Počet zobrazení 1K

Celoslovenská putovná výstava „M. R. Štefánik – Stopy života“

Od pondelka 14. júna 2021 bude v priestoroch zasadačky Mestského úradu v Spišskej Belej (Petzvalova 17 – vchod do býv. kina) umiestnená putovná výstava „M. R. Štefánik – Stopy života“.

Výstava, ktorú pripravila Spoločnosť Milana Rastislava Štefánika na Slovensku, pozostáva z úvodného informačného roll-upu a ďalších ôsmich roll-upov (výsuvných plagátov na stojanoch), ktoré pútavou formou približujú viaceré aspekty života M. R. Štefánika. Autorkou výstavy je PhDr. Ružena Kormošová, PhD. a odborným konzultantom PhDr. Pavol Kanis, CSc. a na jej grafickom spracovaní sa podieľal Ing. Jozef Šivec. Výstava sa organizuje s finančnou podporou predsedu vlády Slovenskej republiky.

Mesto Spišská Belá ďakuje za ochotu a aktívnu spoluprácu pani PhDr. Ružene Kormošová, PhD. – predsedníčke Klubu Spoločnosti Milana Rastislava Štefánika v Spišskej Novej Vsi a PaedDr. Ľudovítovi Gumulákovi, riaditeľovi Základnej školy M. R. Štefánika v Spišskej Belej.

V prípade záujmu o výstavu kontaktujte Oddelenie kultúry MsÚ – Regionálne turistické a informačné centrum v čase úradných hodín mestského úradu. Výstava bude v priestoroch zasadačky MsÚ len do konca týždňa.

Najnovšie články
Oznámenia
X