Aktuality
Počet zobrazení 568

Vyhodnotenie sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021

V nedeľu 13. júna 2021 sa na celom Slovensku ukončilo asistované sčítanie (tzv. dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania), ktorým sa uzavrelo viac než ročné komplexné sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Asistované sčítanie sa začalo 3. mája 2021 a bolo určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby – teda najmä digitálne vylúčeným a starším obyvateľom, obyvateľom v zariadeniach alebo z marginalizovaných komunít. Sčítať sa mohli buď sami na kontaktnom mieste (Mestský úrad – s pomocou alebo bez pomoci asistenta sčítania), v zariadení s pomocou stacionárneho asistenta sčítania alebo telefonicky/osobne požiadať o návštevu mobilného asistenta vo vlastnej domácnosti.

Sčítanie domov a bytov prebiehalo od 1. júna 2020 do 12. februára 2021 a jeho realizáciou boli poverené obce a mestá – po prvýkrát v histórii bolo bez účasti obyvateľov a s využitím existujúcich registrov. Sčítanie obyvateľov sa konalo od 15. februára 2021 do 31. marca 2021 – obyvatelia sa mohli prvý krát sčítať sami elektronicky.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov je jedno z najvýznamnejších štatistických zisťovaní nielen na Slovensku, ale i vo svete s viac ako 100-ročnou tradíciou. Aktuálne sčítanie bolo prvým integrovaným sčítaním a prvým plne elektronickým sčítaním v SR. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov (využívali sa údaje z 10 existujúcich administratívnych zdrojov údajov a registrov) a údajov získaných od obyvateľov. Administratívne zdroje údajov sú databázy, ktoré spravujú ministerstvá alebo ostatné orgány štátnej správy

Povinnosť sčítavať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie, ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca. Údaje, ktoré obyvatelia uvádzali v sčítacom formulári, sa vzťahovali k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým bola polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

V meste Spišská Belá sa v prvej fáze sčítania (samosčítanie) sčítalo 6 034 obyvateľov (87,88 %). V rámci asistovaného sčítania (druhá fáza sčítania obyvateľov) našich 6 mobilných a stacionárnych asistentov sčítalo dokopy 154 záujemcov, z nášho mesta ich bolo 106 (záujemcovia o sčítanie mohli byť aj z iných miest a obcí, prípadne sa jednalo o duplicity – už sčítaní obyvatelia), teda celkovo sa v Spišskej Belej sčítalo 6 140 obyvateľov (89,43 %).

Najnovšie články