Aktuality
Počet zobrazení 697

Asistované sčítanie obyvateľov začne 3. mája 2021

Na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021 začne asistované sčítanie (tzv. dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania) dňa 3. mája 2021. Dosčítavanie na zabezpečenie asistovaného sčítania podľa § 8 ods. 4 zákona teda potrvá od pondelka 3. mája 2021 do nedele 13. júna 2021. V prípade zhoršenia pandemickej situácie môže byť asistované sčítanie 1 krát prerušené.

Podľa § 8 ods. 4 zákona ak nie je povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) schopná sama zabezpečiť vyplnenie sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov podľa odseku 1 a ani prostredníctvom inej osoby podľa odseku 3 počas doby sčítania obyvateľov, zabezpečí splnenie tejto povinnosti počas dosčítavania v súlade s rozhodnutím podľa § 5a ods. 2. Teda tí, ktorí sa nesčítali sami v riadnom termíne do 31. marca 2021, majú teraz povinnosť sčítať sa niektorým z nasledujúcich spôsobov:

  1. v kontaktnom mieste (na Mestskom úrade) s pomocou alebo bez pomoci asistenta sčítania,
  2. v zariadení podľa § 12 ods. 3 s pomocou stacionárneho asistenta sčítania,
  3. na mieste, kde sa zdržiavajú, s pomocou mobilného asistenta sčítania.

Každý je povinný sčítať sa, inak mu hrozí pokuta až do výšky 250 €. Môžete tak spraviť v kontaktnom mieste na Mestskom úrade počas úradných hodín, alebo si do domácnosti zavoláte asistenta sčítania. V našom meste budú pôsobiť piati sčítací asistenti: Mgr. Eva Ďurišová, Mgr. Katarína Hradická, Bc. Branislav Mahút, Mgr. Anna Sisková a Mgr. Darina Václavová. Každý z nich bude mať preukaz asistenta sčítania, ktorý bude obsahovať meno a priezvisko, identifikátor a evidenčné číslo preukazu. V prípade záujmu o sčítanie touto formou sa môžete nahlásiť na tel. čísle 052/468 05 22.

UPOZORŇUJEME, že žiaden sčítací asistent nemôže prísť do domácností proaktívne (z vlastnej iniciatívy). Ak sa s takýmto postupom stretnete, dôrazne odporúčame nevpúšťať neznáme osoby do bytu či domu a ihneď kontaktovať políciu. Ďalej upozorňujeme, že v prípade nariadenej karantény Covid-19 nesmiete využiť žiadnu formu asistovaného sčítania – neodkladajte ho preto na neskôr. Referenčný dátum sčítania – teda termín, ku ktorému sa budú vzťahovať všetky odpovede, je 1. január 2021.

 

Rozhodnutie o začatí dosčítavania

Najnovšie články