Aktuality
Počet zobrazení 1K

Vstupenky na Chodník korunami stromov – pokračovanie distribúcie

V stredu 9. júna 2021 začala pred Mestským úradom distribúcia vstupeniek na Chodník korunami stromov v Bachledovej doline , ktoré mesto Spišská Belá každoročne získava od spoločnosti IMMOBAU s.r.o. na základe nájomnej zmluvy.

Keďže sa neminuli všetky vstupenky, ktoré sú k dispozícii za roky 2020 a 2021, ich distribúcia bude pokračovať počas úradných hodín Mestského úradu v priestoroch Oddelenia kultúry – Regionálneho turistického a informačného centra za rovnakých podmienok, ako boli stanovené doposiaľ:

  • nárok na vstupenky majú iba tí obyvatelia, ktorí si ich v predchádzajúcich rokoch (2018 a 2019) ešte neprevzali,
  • pri prevzatí vstupenky je potrebné predložiť občiansky preukaz, resp. iný doklad totožnosti každej osoby, na ktorú sa má vstupenka vydať – napr. preukaz poistenca, cestovný pas alebo iný doklad,
  • vstupenky môže prevziať iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt v Spišskej Belej. Táto osoba môže prevziať vstupenky aj najbližším rodinným príslušníkom (rodičia, starí rodičia, deti, manžel/ka, súrodenci) po preukázaní ich dokladov totožnosti,
  • vstupenky nebudú vydané osobám s prechodným pobytom v Spišskej Belej,
  • deti do 3 rokov majú vstup na chodník zdarma (tzn. vstupenku nepotrebujú a nemajú na ňu nárok),
  • vstupenky nie je možné si zarezervovať,
  • vstupenka zahŕňa jednorazový vstup na Chodník korunami stromov, vrátane obojsmernej jazdy lanovkou, platnosť vstupenky nie je časovo obmedzená (môže sa použiť aj budúci rok).
Najnovšie články