Aktuality
Počet zobrazení 2K

Za Vladimírom Fudalym…

Vladimír Fudaly (* 7. 7. 1951 – † 13. 4. 2021)

 

Ľudský život je vzácna a neopísateľná hodnota na zemi. Život – ojedinelý, výnimočný a neopakovateľný svojimi vlastnosťami a zmýšľaním. Život, ktorý udáva, že čo sa raz narodí, musí aj zomrieť…

Vladimír Fudaly sa narodil 7. júla 1951 v Spišskej Belej. Základnú školu v Spišskej Belej ukončil v r. 1966 a následne sa vyučil za strojného zámočníka v Kežmarku. V štúdiu pokračoval na strojníckej priemyslovke v Poprade. Krátky čas pracoval v bývalej tabakovej továrni v Spišskej Belej a od roku 1977 nepretržite až do roku 2013 v Slovenskom plynárenskom priemysle v Spišskej Belej, najprv ako vedúci ciachovne a opravovne plynomerov, neskôr ako vedúci metrologického strediska. Oženil sa v roku 1980 a spolu s manželkou Vierou vychovali dvoch synov Vladimíra a Lukáša.

Vladimír Fudaly sa popri svojej práci a rodine celý život venoval najmä jaskyniarstvu a Jaskyniarskej skupine Spišská Belá. Bol pri obnovení činnosti tejto skupiny, od roku 1967 sa tejto činnosti aktívne venoval ako jej člen a od roku 1976 ako tajomník skupiny. Patril medzi zakladajúcich členov Odbornej komisie Slovenskej speleologickej spoločnosti pre fyzikálny, chemický a hydrologický výskum krasu.

Ako spoluobjaviteľ jaskyne HLINY v roku 1970 a jaskyne PONOR II v roku 1971 významným spôsobom prispel k aktivizácii členov jaskyniarskej skupiny. Lokalizáciou priepasti TRISTARSKA v roku 1977, ako aj prieskumami a dokumentáciou jaskyne JAVORINKA prispieval k rozvoju jaskyniarstva a k propagácii jaskyniarskej skupiny. Podieľal sa aj na obnovení koncertov dychovej hudby v Belianskej jaskyni.

Vladimír Fudaly od roku 2001 pôsobil ako predseda jaskyniarskej skupiny Spišská Belá. Pod jeho vedením jaskyniarska skupina veľmi aktívne pôsobila v poznávaní tatranského podzemného priestoru, a tak významne prezentovala jaskyniarstvo v našom regióne i na Slovensku.

Všetky svoje skúsenosti a poznatky prezentoval článkami v jaskyniarskych periodikách, referátmi na speleofórach a hlavne prednáškami pre školskú mládež, ale aj ostatnú širokú verejnosť, čím sa významne podieľal na výbornej propagácii jaskyniarskej skupiny i samotného mesta Spišská Belá. Mestské zastupiteľstvo mu v roku 2014 udelilo Cenu mesta Spišská Belá.

Mesto Spišská Belá vyjadruje pozostalej rodine hlbokú a úprimnú sústrasť.

 

Autorka článku: Mgr. Marta Grivalská

Najnovšie články