Aktuality
Počet zobrazení 1K

Vstupenky na Chodník korunami stromov 2021

Na základe nájomnej zmluvy so spoločnosťou IMMOBAU s.r.o. dostáva mesto Spišská Belá každý rok 1 000 ks jednorazových vstupov na Chodník korunami stromov v Bachledovej doline (viac informácií tu: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/listky-na-chodnik-korunami-stromov). V rokoch 2018 a 2019 sa týmto spôsobom medzi obyvateľov mesta Spišská Belá rozdistribuovalo 2 000 vstupeniek, v minulom roku sa kvôli opatreniam proti šíreniu ochorenia Covid-19 (zákaz hromadných podujatí, zákaz zhromažďovania, obmedzenie slobody pohybu a pobytu zákazom vychádzania) táto akcia nezrealizovala.

Tento rok teda môžeme rozdať obyvateľom mesta až 2 000 kusov jednorazových vstupov na Chodník korunami stromov (za roky 2020 a 2021). Ich distribúcia prebehne v stredu 9. júna 2021 od 15:00 na Mestskom úrade v Spišskej Belej, Petzvalova 18. Nárok na vstupenky majú iba tí obyvatelia, ktorí si ich v predchádzajúcich rokoch (2018 a 2019) ešte neprevzali – pracovníci MsÚ budú mať k dispozícii zoznamy odovzdaných vstupeniek z minulých rokov. Na distribúciu bude teda tentoraz až 2 000 kusov vstupeniek, ostatní záujemcovia môžu počkať do ďalšieho roku.

Vstupenky sa budú vydávať podľa týchto piatich pravidiel:

  • pri prevzatí vstupenky bude potrebné predložiť občiansky preukaz, resp. iný doklad totožnosti každej osoby, na ktorú sa má vstupenka vydať – napr. preukaz poistenca, cestovný pas alebo iný doklad,
  • vstupenky môže prevziať iba osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má trvalý pobyt v Spišskej Belej. Táto osoba môže prevziať vstupenky aj najbližším rodinným príslušníkom (rodičia, starí rodičia, deti, manžel/ka, súrodenci) po preukázaní ich dokladov totožnosti, vstupenky nebudú vydané osobám s prechodným pobytom v Spišskej Belej,
  • všetky deti do 3 rokov majú vstup na chodník zdarma (tzn. vstupenku nepotrebujú a nemajú na ňu nárok),
  • vstupenky nie je možné si zarezervovať,
  • vstupenka zahŕňa jednorazový vstup na Chodník korunami stromov, vrátane obojsmernej jazdy lanovkou, platnosť vstupenky nie je časovo obmedzená (môže sa použiť aj budúci rok).
Najnovšie články