Pripomenutie povinnosti nosenia rúšok

Pripomíname všetkým občanom a návštevníkom mesta, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7852/2020 zo dňa 29. 9. 2020 sa s účinnosťou od 1. októbra 2020 od 06:00 až do odvolania zakazuje pohyb na verejnosti v exteriéroch, v priestoroch interiérov budov alebo v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) napríklad rúškom, šálom, šatkou a podobne.

Uvedené nariadenie teda platí aj pri bežnom pobyte a pohybe v meste, uliciach a prírode, ak vzdialenosť medzi osobami, s výnimkou osôb žijúcich v jednej domácnosti pri pobyte v exteriéroch, je menšia ako 2 metre. Medzi výnimky, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť nosenia rúšok, patria:

– deti do 3 rokov veku,
– osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
– vodiči verejnej dopravy, ktorí sú sami v uzavretej kabíne oddelene od ostatného priestoru určeného na prepravu osôb,
– žiaci prvého stupňa základnej školy v interiéri školy v rámci výchovnovzdelávacieho procesu,
– žiaci so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
– deti v interiéri materskej školy a jaslí,
– osoby pri výkone športu,
– fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
– osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
– výkonní umelci pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
– osoby vo wellness a priestoroch umelých kúpalísk,
– účastníci zotavovacích podujatí pre deti a mládež, vrátane personálu, pri všetkých aktivitách v rámci lokality, vyhradenej na konanie daného zotavovacieho podujatia, ako aj pri pobyte vo voľnej prírode,
– zamestnanci, ktorí sa nachádzajú na pracovisku sami.

Dodržiavanie tohto nariadenia bude kontrolovať aj Mestská polícia v Spišskej Belej.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X