Aktuality
Počet zobrazení 1K

Obmedzenie kapacity Domu nádeje (smútku) od 15. 10. 2020

Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/8326/2020 zo dňa 14. 10. 2020 je výkon pohrebných obradov (cirkevných i civilných) povolený len pri dodržaní podmienky maximálnej koncentrácie jedna osoba na 15 m2 v jednom okamihu v interiérovom priestore. Na základe tohto opatrenia je kapacita Domu nádeje (Domu smútku) v Spišskej Belej stanovená na max. 11 ľudí, vrátane pozostalej rodiny, známych a ostatných lúčiacich sa, osôb vykonávajúcich obrad, zamestnancov mesta a pohrebnej služby, atď. Po jej prekročení je vstup do interiéru Domu nádeje ZAKÁZANÝ. Zároveň žiadame o dodržiavanie ďalších opatrení ÚVZ SR:

 • vstup a pobyt v priestoroch slúžiacich na výkon obradov len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
 • pri vchode do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
 • dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné,
 • počet účastníkov hromadného podujatia v interiérovom priestore v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 m2,
 • dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
 • dezinfikovať použité predmety slúžiace účelom obradu,
 • pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí kňaz, či iná osoba zúčastňujúca sa tohto úkonu (ďalej len „rozdávajúci“) dezinfikovať ruky. Pri prijímaní sa odporúča prednostne podávanie chleba na ruku. V prípade kontaktu rozdávajúceho s ústami veriaceho, si musí rozdávajúci zakaždým vydezinfikovať ruky. Zároveň sa zakazuje používať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. osoba predsedajúca liturgii),
 • zakazuje sa pri náboženských obradoch podávanie rúk (znak pokoja je možné nahradiť úklonom alebo iným gestom, či úsmevom),
 • v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
 • vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek, podláh a predmetov.

 Žiadame všetkých o dodržiavanie týchto podmienok!

Najnovšie články
Oznámenia
X