Tagged: 2013

VZN 13/2013 – zrušené !!!

VZN 13/2013 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 13/2013 zo dňa 12.12.2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 10/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a...

VZN 12/2013 – účinné

VZN 12/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 12/2013 zo dňa  12.12.2013, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2014 v meste Spišská Belá Názov prílohy...

VZN 11/2013 – zrušené !!

VZN 11/2013 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 11/2013 zo dňa 28. novembra 2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na území mesta Spišská Belá   – toto VZN bolo zrušené VZN č. 1/2015 Názov prílohy...

VZN 10/2013 – zrušené

VZN 10/2013 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá č. 10/2013 zo dňa 29.10.2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá č. 6/2008 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených...

VZN 8/2013 – účinné

VZN 8/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2012 o výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polícieSpišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 8-2013 Stiahnuť

VZN 6/2013 – účinné

VZN 6/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2012  o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá Názov prílohy Odkaz VZN 6-2013...

VZN 2/2013 – účinné

VZN 2/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013, ktorým na mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto  služby Názov prílohy Odkaz VZN 2-2013 Stiahnuť

VZN 1/2013 – účinné

VZN 1/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č.11/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2013, v meste Spišská...

Oznámenia
X