2013

VZN 13/2013 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 13/2013 zo dňa 12.12.2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta…

VZN 12/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 12/2013 zo dňa  12.12.2013, o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na…

VZN 11/2013 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 11/2013 zo dňa 28. novembra 2013 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné a oslavné účely na…

VZN 10/2013 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá č. 10/2013 zo dňa 29.10.2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská…

VZN 9/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 9/2013 zo dňa 12.9.2013 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Spišská…

VZN 8/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2012 o výstrojných súčiastkach príslušníkov Mestskej polícieSpišská Belá

VZN 7/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o nakladaní s odpadmi na území mesta Spišská Belá

VZN 6/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2012  o určení výšky príspevku na…

VZN 5/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2004 o určení školských obvodov

VZN 4/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Belá

VZN 3/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013, ktorým sa schvaľuje návštevný poriadok prímestskej oddychovej zóny Beliansky rybník

VZN 2/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013, ktorým na mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá…

VZN 1/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č.11/2012 o určení výšky dotácie na prevádzku…