VZN 5/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2004 o určení školských obvodov

Názov prílohy Odkaz
VZN 5-2013 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X