VZN 2/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2013, ktorým na mení a dopĺňa  VZN č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto  služby

Názov prílohy Odkaz
VZN 2-2013 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X