Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 523

VZN 10/2013 – zrušené

Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá č. 10/2013 zo dňa 29.10.2013, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie  Mesta Spišská Belá č. 6/2008 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č. 107/2014 zo dňa 14.8.2014 (prijatím VZN č. 4/2014)

Názov prílohy Odkaz
VZN 10-2013 Stiahnuť
Tags: 2013
Najnovšie články