VZN 4/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2013 o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov na území mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 4-2013 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X