Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 434

VZN 13/2013 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 13/2013 zo dňa 12.12.2013, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 10/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady –  zrušené uznesením MsZ č. 158/2014 zo dňa 4.12.2014

Názov prílohy Odkaz
VZN 13-2013 Stiahnuť
Tags: 2013
Najnovšie články