VZN 3/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013, ktorým sa schvaľuje návštevný poriadok prímestskej oddychovej zóny Beliansky rybník

Názov prílohy Odkaz
VZN 3-2013 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X