VZN 7/2013 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013 o nakladaní s odpadmi na území mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 7-2013 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X